Tehnike i vještine vođenja

Nastavnici Natalia Tutek

Asistenti 

ECTS bodovi 7

Sati predavanja 42

Sati vježbe 14

Sati seminarske nastave 0

"

Ciljevi:

Ciljevi
Predmet studentima nudi pregled novijih teorijskih koncepata i novijih spoznaja na području organizacijskog ponašanja. Studentima pomaže prepoznati i razumjeti probleme povezane s ljudima u organizaciji, te im pomaže da izaberu teorijske koncepte koji odgovaraju tim problemima i da razviju primjerena rješenja, a sve s ciljem uspješnog vođenja organizacija.
Sadržaj
Pristup temeljen na osobinama Pristup temeljen na vještinama Pristup temeljen na stilu Situacijski pristup Teorija usklađenog vođenja Teorija puta do cilja Teorija razmjene između vođe i člana Transformacijsko vođenje Timsko vođenje Psihodinamski pristup Kultura i vođenje Etika vođenja
Ishodi učenja
I1 - Razlikovati različita shvaćanja vodstva i ispitati vođenje kao osobinu nasuprot vođenja kao procesa.
I2 - Identificirati pristupe vođenju temeljene na vještinama, stilu i osobinama.
I3 - Analizirati stilove vođenja te na temelju analize evaluirati razlike i sličnosti situacijskog pristupa i teorije usklađenog vođenja.
I4 - Odabrati primjerenu teoriju vodstva na primjeru iz prakse i valorizirati njenu učinkovitost.
I5 - Ispitati ulogu spola u vođenju i provjeriti postojanje staklenog stropa u poduzeću po izboru.
I6 - Formulirati etički kodeks uvažavajući temeljne kulturne odrednice društva u kojem poduzeće posluje.
Obavezna literatura
Chapman, E. N., O'Neil, S. L.: Vodstvo – osnovni koraci koje svaki manager mora znati, III. Izdanje, MATE, 2003.

Cijena studija i načini financiranja

Cijena studija ovisi o vrsti i modelu plaćanja. Prilikom upisa (prilikom potpisa ugovora) student odabire vrstu i model plaćanja cijene studija.

Za detaljne informacije posjeti stranicu Cijena studija ili nas kontaktirajte!

Trebaš još informacija o studiju ili savjet o razvoju karijere?
Uvijek smo ti na raspolaganju.

Profesori i predavači Effectus Visokog učilišta svojim su studentima uvijek i bez iznimke na raspolaganju. Uz njih, najčešće ćeš kontaktirati s našom referadom.

Uvjeri se u pristupačnost svih zaposlenika Effectusa.