Nastavnici

mirjana.mahovic-komljenovic@porezna-uprava.hr

Predmeti

i

Porezni sustav i primjena u Republici Hrvatskoj

mr. sc. Mirjana Mahović Komljenović

Viši predavač

Rođena je 6. prosinca 1960. u Samoboru. 

Diplomirala na Ekonomskom fakultetu u Zagrebu 1983. te je na postdiplomskom studiju istog fakulteta magistrirala 1991. i stekla stručni naziv magistara znanosti iz područja ekonomije. 

Po završetku studija radila je kao samostalni upravni referent za plan i analizu u tadašnjoj tvornici olovnih i aluminijskih proizvoda – TOP Kerestinec, a od lipnja 1990., zaposlila se u Ministarstvu financija gdje je do studenog 2013. radila kao voditeljica ispostave Porezne uprave u Samoboru i Novom Zagrebu sa položenim državnim stručnim ispitom.

Od prosinca 2013. zaposlena je u Područnom uredu Zagreb, na radnom mjestu više porezne savjetnice za poreze i doprinose. 

Stekla je ECDL start certificate te s uspjehom završila Osnovni trening za stjecanje kvalifikacije trenera u državnoj službi. 

Kao jedna od autora sudjeluje u objavljivanju 4 knjige iz područja poreza, a od 1995. do danas kontinuirano objavljuje stručne članke iz područja financija i poreza u stručnim časopisima. 

Održala je više stručnih predavanja u organizaciji izdavačkih kuća stručnih časopisa i obrtničkih komora. 
Objavila je i nekoliko znanstvenih radova s međunarodnom recenzijom.

Od 2010. na Visokom učilištu Effectus, u zvanju višeg predavača održava predavanje i vježbe iz predmeta Porezni sustav i primjena u RH.