Nastavnici

mladen.ilic@gmail.com

Predmeti

i

Poslovanje javnog sektora

mr. sc. Mladen Ilić

Viši predavač

Rođen je 07. 02. 1958. u Zagrebu. Diplomirao je na Fakultetu političkih znanosti i magistrirao na Ekonomskom fakultetu Sveučilišta u  Zagrebu.    

Radi u Ministarstvu pravosuđa i uprave, Službi za etiku i integritet kao viši savjetnik – specijalist

Sudjelovao je na više domaćih i međunarodnih konferencija i skupova, a autor je i koautor radova iz područja obrazovanja odraslih, hrvatskog kvalifikacijskog okvira i edukacije za poduzetništvo koji su objavljeni u zbornicima radova. 

Bio je sudionik više značajnih konferencija i seminara od kojih izdvajamo: 

  1. – 22. Međunarodna znanstvena i stručna konferencija „Računovodstvo i menadžment“ kao koautor rada na temu: „Primjena nastavničkih funkcija i kompetencija u uvjetima nastave na daljinu“. Rad je objavljen u Zborniku radova, svezak II. – stručni radovi
  2. Workshopon the application of tools and ethical standards in public administration 
  3. Trainthe Trainer Competence Based HRM 
  4. Zagreb, „Ethiqueetintegrite des fonctionnaires“ 
  5. NR Kina –PublicAdministration for Civil Servants of Middle Europe 

2012-ReSPA „Evaluacija politika u javnoj upravi“ 

2011 dbb akademie Bonn, Danilovgrad (Crna Gora) “Workshopon Training Civil Servants on Anti-Corruption in Public Administration“ 

  1. 22.-25.06., TÜVRheinland,dbb akademie, seminar iz područja borbe protiv korupcije – „Menadžer integriteta“ 

Član je Državne ispitne komisije na državnom stručnom ispitu iz područja Europska unija.