Mobilnost osoblja

Nastavno i nenastavno osoblje može se prijaviti za mobilnost u svrhu:

 

-održavanja nastave(za nastavno osoblje);

-stručnog usavršavanja(za nastavno i nenastavno osoblje). Stručno usavršavanje može uključivati  ove vrste aktivnosti:

 

 • job shadowing praćenje rada kolega na inozemnoj ustanovi pri obavljanu njihovih stručnihaktivnosti te;
 • pohađanje strukturiranog tečaja, radionice ili jezičnog treninga usmjerenog na profesionalne potrebe sudionika.

TKO SE MOŽE PRIJAVITI

 

Kandidati/kandidatkinje moraju zadovoljavati sljedeće uvjete:

 1.  Biti članovi nastavnog i/ili nenastavnog osoblja Effectusa, bilo stalno zaposleni ili vanjski suradnici
 2. Imati suglasnog neposrednog rukovoditelja o odsustvu kandidata/kandidatkinje s radnog mjesta;
 3. Imati potpisanu i ovjerenu potvrdu o odobrenom boravku kandidata/kandidatkinje na inozemnoj visokoškolskoj instituciji (Verification Letter);
 4.  Imati zadovoljavajuće znanje stranog jezika na kojem će održavati nastavu/stručno se usavršavati

 

NA KOJA SE UČILIŠTA MOŽE OTIĆI

 

Mobilnost u svrhu održavanja nastave kao i u svrhu stručnog usavršavanja je moguća prema partnerskim visokoškolskim ustanovama s kojima Effectus veleučilište ima potpisan Erasmus+ međuinstitucijski ugovor o suradnji.

 

DUŽINA BORAVKA

 

Mobilnost osoblja u svrhu održavanja nastave i u svrhu stručnog usavršavanja može trajati (isključujući dane provedene na putu) najkraće 2 dana, a najdulje 2 mjeseca. Uvjet za nastavno osoblje koje se prijavljuje za aktivnost održavanja nastave je održavanje najmanje 8 sati nastave tjedno.

Započeta aktivnost mora se održati u kontinuitetu te se ne može prekidati, osim ako za to postoje objektivni razlozi. Mora postojati ravnoteža između broja dana provedenih na aktivnosti i sati održane nastave.

Za mobilnosti u svrhu stručnog usavršavanja međuinstitucijski sporazum nije potreban no, ako se usavršavanje ostvaruje na visokoškolskoj ustanovi, ta ustanova mora biti nositeljica povelje Erasmus Charter for Higher Education (popis nositelja povelje u Posebnom dijelu Natječaja).

U slučaju stručnog usavršavanja na ustanovi koja nema status visokog učilišta, odnos između člana osoblja i dotične ustanove određen je samo individualnim planom rada te se ne sklapa Erasmus+ međuinstitucijski sporazum.

 

PRIJAVNA DOKUMENTACIJA

 

Prijavu sačinjavaju sljedeći dokumenti:

 1. ispunjen i potpisan OB72_Application form for staff mobility
 2. preslika osobne iskaznice ili važeće putne isprave
 3. životopis na hrvatskom ili engleskom jeziku (na Europass obrascu do 4 stranice)
 4. obrazac za nastavni plan (za nastavno osoblje)/plan rada (za nenastavno osoblje) potpisan i ovjeren od strane ovlaštene osobe s inozemne ustanove/poduzeća
 5. pozivno pismo s prihvatne ustanove – potpisana i ovjerena potvrda o boravku kandidata/kandidatkinje na inozemnoj instituciji (Verification Letter)
 6. potvrda o zaposlenju na Effectus veleučilištu iz kojega je razvidno da kandidat/kandidatkinja ima sklopljen ugovor o radu / ugovor o djelu te da mu ugovor vrijedi, odnosno da će vrijediti za cjelokupno vrijeme trajanja boravka na inozemnoj visokoškolskoj ustanovi (potvrda poslodavca o trajanju ugovora o radu / ugovora o djelu)
 7. potpisana suglasnost nadređene osobe za odsustvo kandidata s radnog mjesta za vrijeme planirane mobilnosti
 8. prijavni obrazac za osobe s invaliditetom (po potrebi)
 9. motivacijsko pismo

 

PARTNERSKE INSTITUCIJE EFFECTUS VELEUČILIŠTA

Izbor sveučilišta može imati veliki utjecaj na vašu budućnost, ali što je s gradom u kojem ste se odlučili studirati?

Nakon pregleda svih opcija partnerskih učilišta, savjetujemo vam da napravite popis od tri institucije na temelju vaših preferencija studiranja. Sugeriramo da to učinite jer mnogi studenti žele studirati u inozemstvu, a mjesta za međunarodne studente su ograničena, pa je poželjno odabrati nekoliko sveučilišta i poslati prijave.

 

NATJEČAJI