EFFECTUS-ov predavač održao webinar: “Kakvu javnu nabavu trebaju pametni gradovi?

Top 15 best practice iz javne nabave u Europi

Moć javnih naručitelja je ogromna: na razini EU-a je 14% BDP-a, a u Hrvatskoj 19%. Javna nabava može biti glavni pokretač ekonomije.

Kako to postati u studiju Ensolva Procurement Power Team govorio je naš predavač Mario Rašić. U fokusu njegova rada su pametni gradovi i javna nabava. Za ovu priliku izdvojio je čak 15 primjera iz prakse kako to rade najbolje javne nabave u Europi.

Među svijetlim primjerima uspješne i inovativne javne nabave naručitelja iz Barcelone, Amsterdama, Poljske, Italije, Slovenije, Portugala, Belgije i Srbije našla su se i dva hrvatska grada. Grad Koprivnica koristio je KPI-eve za nabavu inovativnih rješenja za obnovu dječjeg vrtića, a Grad Đurđevac jedini je u 2020. godini u nabavi proveo natjecateljski dijalog.

Mehanizmi javne nabave, funkcionalni kriteriji za inovativnu nabavu i e-aukcije

Ni jedan od navedenih uspjeha nije došao preko noći. Zato se Mario Rašić posebno osvrnuo na mehanizme javne nabave, funkcionalne kriterije koji su ključni za nabavu inovacija, a posebnu je istaknuo na što se sve treba obratiti pažnja kada se pristupa nabavi inovativnih rješenja.

Nije se zaobišla ni tema zakonske regulative. Čuli smo i nekoliko prijedloga izmjena zakona koji se prvenstvo odnose na primjenu e-aukcija. Inozemna iskustva potvrđuju da provođenje e-aukcija na državnoj razini u prosjeku donosi uštede oko 5%. To znači da je potencijalna ušteda hrvatske javne nabave oko 3 milijarde kuna.

Strateški potencijal za javnu nabavu je ogroman, trebamo težiti njezinom unapređenju, zaključio je Rašić.

POSTANI NAŠ STUDENT

Ispuni obrazac i kontaktirat ćemo te za više informacija
    Predajom/slanjem ove prijave dajem svoju suglasnost EFFECTUS da u njoj navedene osobne podatke prikuplja, obrađuje i pohranjuje u svrhu provedbe predmetne prijave, upisa na studij, u svrhu kontaktiranja, u svrhu sklapanja ugovora. Potvrđujem da sam prije slanja prijave upoznat/a sa svojim pravima i ostalim postupanjima u odnosu na prikupljanje, obradu, objavu i pohranu mojih osobnih podataka u predmetne svrhe, kao i sa upravljanje privolama, te da će biti zaštićeni od pristupa neovlaštenih osoba, te pohranjeni na sigurno mjesto i čuvani u skladu s uvjetima i rokovima predviđenim zakonskim propisima, aktima i odlukama EFFECTUS-a. Potvrđujem da sam upoznat/a da svoja prava i postupanja u odnosu na moje osobne podatke mogu vidjeti i na web stranici https://effectus.com.hr/politika-privatnosti/.

    PRATI NAS