Nastavnici

migregurek@gmail.com

Predmeti

i

Banke i bankarsko poslovanje

i

Menadžment banaka

dr. sc. Miroslav Gregurek

Profesor stručnog studija u trajnom zvanju

Rođen 21.06.1955. u Vukovaru. Studirao, magistrirao i doktorirao je na Ekonomskom fakultetu u Zagrebu. Preko 30 godina radnog iskustva na području bankarstva i financija u Privrednoj banci Zagreb, a prije toga u Udruženoj baci Hrvatske. Položio ispit za ovlaštenog brokera.

U sklopu znanstvene i stručne suradnje predavao je na više Sveučilišta i poslovnih škola kao suradnik i predavač.

Autor i suautor je udžbenika iz bankarstva i financija (5), znanstvenih (16) i stručnih (45) radova kao i velikog broja studija iz područja financija i investicijskog bankarstva.

Objavio je deset knjiga kao autor ili suautor. Sudjelovao je na više domaćih i međunarodnih konferencija i skupova, a radovi su objavljeni u zbornicima radova i znanstvenim publikacijama.