Novi uspjeh EFFECTUSA

Ovih dana stigla je još jedna potvrda kvalitete EFFECTUSA. Prodekan za nastavu i studijske programe Jelena Uzelac i Predstojnik Katedre za pravo Vedran Ceranić uvršteni su u listu arbitara Stalnog arbitražnog sudišta Hrvatske gospodarske komore u postupcima sa i bez međunarodnog obilježja. Revidirana lista arbitara objavljena je u Narodnim novinama broj 109/2016 od 25. studenog 2016. godine. Stalno arbitražno sudište pri HGK pruža domaćim i stranim poduzetnicima usluge organizacije arbitražnog rješavanja sporova. Sudište omogućava strankama da njihov spor u razumnom roku pravomoćno riješe osobe od njihovog povjerenja.

Sudište predstavlja ustanovu s dugogodišnjom tradicijom i u listu arbitara uvrštavaju se najizvrsniji stručnjaci.

Čestitamo prodekanu i predstojniku Katedre i želimo im puno uspjeha u radu.

POSTANI NAŠ STUDENT

Ispuni obrazac i kontaktirat ćemo te za više informacija
    Predajom/slanjem ove prijave dajem svoju suglasnost EFFECTUS da u njoj navedene osobne podatke prikuplja, obrađuje i pohranjuje u svrhu provedbe predmetne prijave, upisa na studij, u svrhu kontaktiranja, u svrhu sklapanja ugovora. Potvrđujem da sam prije slanja prijave upoznat/a sa svojim pravima i ostalim postupanjima u odnosu na prikupljanje, obradu, objavu i pohranu mojih osobnih podataka u predmetne svrhe, kao i sa upravljanje privolama, te da će biti zaštićeni od pristupa neovlaštenih osoba, te pohranjeni na sigurno mjesto i čuvani u skladu s uvjetima i rokovima predviđenim zakonskim propisima, aktima i odlukama EFFECTUS-a. Potvrđujem da sam upoznat/a da svoja prava i postupanja u odnosu na moje osobne podatke mogu vidjeti i na web stranici https://effectus.com.hr/politika-privatnosti/.

    PRATI NAS