Novo čelništvo na Effectusu: Uzelac, Šestanović i Ahec Šonje

S početkom akademske godine 2017/2018. EFFECTUS STUDIJ FINANCIJE I PRAVO ima novo akademsko čelništvo.

Budući da je dosadašnjem dekanu dr.sc. Miri Lenardić istekao mandat, Upravno vijeće EFFECTUS-a odlučilo je mandat dekana povjeriti dosadašnjem prodekanu Jeleni Uzelac.

Jelena Uzelac

Profesorica Uzelac je protekle dvije godine obnašala funkciju prodekana za nastavu i studijske programe, a prije toga je bila pročelnica Katedre za pravo. Kao nastavnica je zaposlena na EFFECTUS-u od prve akademske godine EFFECTUS-ova djelovanja, odnosno od jeseni 2010. Preuzimanje funkcije dekana logičan je slijed u razvoju njezine karijere. Dekan Uzelac nositelj je nekoliko predmeta iz područja građanskog prava na EFFECTUS-u, imenovana je arbitrom u postupcima sa i bez međunarodnog obilježja pred stalnim arbitražnim sudištem pri Hrvatskoj gospodarskoj komori, autorica je brojnih znanstvenih i stručnih radova, a uskoro ju očekuje i dovršetak poslijediplomskog doktroskog studija iz građanskopravnih i obiteljskopravne znanosti na Pravnom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu.

Na danas održanoj 37. sjednici Stručnog vijeća dekan Uzelac predstavila je osnovne smjernice svog rada u mandatnom razdoblju: osnovna težnja bit će na unaprjeđenju postojećih studijskih programa i akademskih procesa, s ciljem daljnje internacionalizacije EFFECTUS-a te zadržavanje visokih standarda kvalitete dosegnutih u prethodnom razdoblju.

Pored predstavljenog mu plana rada novog dekana, Stručno vijeće EFFECTUS-a donijelo je na današnjoj sjednici još dvije važne odluke kojima je formiran sastav akademskog čelništva za naredno mandatno razdoblje.

Dr.sc. Aljoša Šestanović imenovan je na funkciju prodekana za nastavu i studijske programe. Profesor Šestanović doktor je ekonomskih znanosti i CFA, na EFFECTUS-u je biran u zvanje višeg predavača. Autor je brojnih radova financijske tematike i na EFFECTUS-u je od 2013. nastavnik financijsko – računovodstvene grupe predmeta.

Aljoša Šestanović

Dr.sc. Amina Ahec Šonje stupila je na dužnost prodekana za razvoj, kvalitetu, stručnu i znanstvenu djelatnost. Profesorica Ahec – Šonje ovogodišnja je EFFECTUS-ova kadrovska akvizicija. Novi prodekan priznata je hrvatska ekonomska stručnjakinja koja je u dugogodišnjem znanstveno-istraživačkom radu napisala dvadesetak znanstvenih radova iz područja makroekonomske analize i prognostike, te znatan broj stručnih radova i znanstvenih projektnih studija.

Novom akademskom čelništvu želimo puno sreće u provedbi Strategije razvoja EFFECTUS-a i obavljanju povjerenih im dužnosti!

POSTANI NAŠ STUDENT

Ispuni obrazac i kontaktirat ćemo te za više informacija
    Predajom/slanjem ove prijave dajem svoju suglasnost EFFECTUS da u njoj navedene osobne podatke prikuplja, obrađuje i pohranjuje u svrhu provedbe predmetne prijave, upisa na studij, u svrhu kontaktiranja, u svrhu sklapanja ugovora. Potvrđujem da sam prije slanja prijave upoznat/a sa svojim pravima i ostalim postupanjima u odnosu na prikupljanje, obradu, objavu i pohranu mojih osobnih podataka u predmetne svrhe, kao i sa upravljanje privolama, te da će biti zaštićeni od pristupa neovlaštenih osoba, te pohranjeni na sigurno mjesto i čuvani u skladu s uvjetima i rokovima predviđenim zakonskim propisima, aktima i odlukama EFFECTUS-a. Potvrđujem da sam upoznat/a da svoja prava i postupanja u odnosu na moje osobne podatke mogu vidjeti i na web stranici https://effectus.com.hr/politika-privatnosti/.

    PRATI NAS