Novo vodstvo Effectusa: doc.dr.sc. Robert Kopal, dr.sc. Katarina Sokić i dr.sc. Aljoša Šestanović preuzimaju dužnosti u novoj akademskoj godini 2019/2020.

S početkom nove akademske godine 2019/2020. EFFECTUS STUDIJ FINANCIJE I PRAVO preuzet će novo akademsko vodstvo.

Budući da je dosadašnjem dekanu Jeleni Uzelac, dipl.iur. istekao mandat, Upravno vijeće EFFECTUS-a odlučilo je mandat dekana povjeriti doc.dr.sc. Robertu Kopalu. Također, imenovani su i prodekani dr.sc. Katarina Sokić i dr.sc. Aljoša Šestanović.

 

Doc.dr.sc. Robert Kopal obnašao je dužnost dekana u razdoblju od 2011. do 2014. godine. Profesor Kopal iza sebe ima bogato iskustvo u visokom obrazovanju kao prodekan, predavač i autor mnogih studijskih programa na preddiplomskim, diplomskim i doktorskim studijima većeg broja visokih učilišta u RH i inozemstvu.

Dr.sc. Aljoša Šestanović ponovno je imenovan na funkciju prodekana. Profesor Šestanović doktor je ekonomskih znanosti i imatelj CFA diplome, a diplomirao je 1996. godine na Ekonomskom fakultetu Sveučilišta u Splitu. Titulu magistra znanosti stekao je 2002. godine, a doktorat iz područja financija stekao je 2012. godine. Ima preko 15 godina radnog iskustva u raznim savjetničkim i financijskim institucijama. Sudski je vještak za financije i računovodstvo te ima položen ispit za ovlaštenog investicijskog savjetnika i ovlaštenog brokera. Autor je zapaženih radova iz područja financija, a na EFFECTUS-u je biran u nastavno zvanje višeg predavača, te ima znanstveno zvanje znanstvenog suradnika.

Dr.sc. Katarina Sokić također je imenovana na funkciju prodekana. Diplomirala je na Pravnom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu 1994. godine. Na istom fakultetu završila je poslijediplomski studij i stekla titulu magistra znanosti iz znanstvenog područja društvenih znanosti, znanstvenog polja pravnih znanosti, znanstvene grane građansko pravo i građansko parnično procesno pravo.

Na Filozofskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu 2017. godine završila je poslijediplomski doktorski studij Psihologije i stekla akademski stupanj doktorice znanosti obranivši doktorski rad naziva „Provjera trijarhijskoga modela psihopatije“.  U svom znanstvenom radu posvećena je istraživanjima općih i specifičnih crta ličnosti i individualnih razlika.

Objavila je veći broj znanstvenih radova, a rezultate svojih istraživanja izlaže na domaćim i međunarodnim znanstvenim skupovima.

Novom akademskom čelništvu želimo puno sreće u provedbi Strategije razvoja EFFECTUS-a i obavljanju povjerenih im dužnosti!