Održano predavanje The Rule of Law and EU funds: Legal and political perspectives

Na EFFECTUS-u je u srijedu, 06. srpnja 2022. održano javno predavanje profesora Nicolas de Sadeleere-a, predstojnika Jean Monnet Katedre za EU pravo na Sveučilištu Saint-Louis, Bruxelles i profesorice Ivane Damjanović iz Centra za europske studije Australskog nacionalnog sveučilišta i predavača u polju prava na Sveučilištu u Canberri.

Gostujući predavači su održali predavanje na temu pravnih i političkih konotacija u kontekstu EU fondova, a sve uz prikaz vladavine prava kao najviše vrednote ustavnih poredaka država članica EU i EU općenito. U svojem predavanju profesori su prvo prezentirali vladavinu prava kao koncept, odnosno kao ustavnopravnu i političku ideju te prikazali njezin proceduralni aspekt. Nakon toga, naglasak je stavljen na praktične prikaze potencijalnih kršenja vladavine prava, sankcije i ulogu Europskog suda.

Predavanje je održano za studente i alumne EFFECTUS-a kojem su prisustvovali i zaposlenici EFFECTUS-a te zainteresirana javnost. EFFECTUS je održanim pozvanim predavanjem napravio daljnji snažan korak u razvoju međunarodne prepoznatljivosti, a inicijalno su dogovoreni i obrisi daljnje suradnje s gostujućim profesorima.

 

POSTANI NAŠ STUDENT

Ispuni obrazac i kontaktirat ćemo te za više informacija
    Predajom/slanjem ove prijave dajem svoju suglasnost EFFECTUS da u njoj navedene osobne podatke prikuplja, obrađuje i pohranjuje u svrhu provedbe predmetne prijave, upisa na studij, u svrhu kontaktiranja, u svrhu sklapanja ugovora. Potvrđujem da sam prije slanja prijave upoznat/a sa svojim pravima i ostalim postupanjima u odnosu na prikupljanje, obradu, objavu i pohranu mojih osobnih podataka u predmetne svrhe, kao i sa upravljanje privolama, te da će biti zaštićeni od pristupa neovlaštenih osoba, te pohranjeni na sigurno mjesto i čuvani u skladu s uvjetima i rokovima predviđenim zakonskim propisima, aktima i odlukama EFFECTUS-a. Potvrđujem da sam upoznat/a da svoja prava i postupanja u odnosu na moje osobne podatke mogu vidjeti i na web stranici https://effectus.com.hr/politika-privatnosti/.

    PRATI NAS