Novosti

Održano predavanje The Rule of Law and EU funds: Legal and political perspectives

Na EFFECTUS-u je u srijedu, 06. srpnja 2022. održano javno predavanje profesora Nicolas de Sadeleere-a, predstojnika Jean Monnet Katedre za EU pravo na Sveučilištu Saint-Louis, Bruxelles i profesorice Ivane Damjanović iz Centra za europske studije Australskog nacionalnog sveučilišta i predavača u polju prava na Sveučilištu u Canberri.

Gostujući predavači su održali predavanje na temu pravnih i političkih konotacija u kontekstu EU fondova, a sve uz prikaz vladavine prava kao najviše vrednote ustavnih poredaka država članica EU i EU općenito. U svojem predavanju profesori su prvo prezentirali vladavinu prava kao koncept, odnosno kao ustavnopravnu i političku ideju te prikazali njezin proceduralni aspekt. Nakon toga, naglasak je stavljen na praktične prikaze potencijalnih kršenja vladavine prava, sankcije i ulogu Europskog suda.

Predavanje je održano za studente i alumne EFFECTUS-a kojem su prisustvovali i zaposlenici EFFECTUS-a te zainteresirana javnost. EFFECTUS je održanim pozvanim predavanjem napravio daljnji snažan korak u razvoju međunarodne prepoznatljivosti, a inicijalno su dogovoreni i obrisi daljnje suradnje s gostujućim profesorima.

 

POSTANI NAŠ STUDENT

Ispuni obrazac i kontaktirat ćemo te za više informacija
    Ispunjavanjem ovog formulara dajem suglasnost za korištenje mojih osobnih podataka u svrhu direktne komunikacije i zaprimanja informacija o djelovanju Effectus učilišta te izjavljujem da sam upoznat sa sadržajem Izjave o zaštiti osobnih podataka

    PRATI NAS