Partneri

Izbor sveučilišta može imati veliki utjecaj na vašu budućnost, ali što je s gradom u kojem ste se odlučili studirati?

Nakon pregleda svih opcija partnerskih učilišta, savjetujemo vam da napravite popis od tri instutucije na temelju vaših preferencija studiranja. Sugeriramo da to učinite jer mnogi studenti žele studirati u inozemstvu, a mjesta za međunarodne studente su ograničena, pa je poželjno odabrati nekoliko sveučilišta i poslati prijave.

AUSTRIJA

1.  CAMPUS 02 – financije i menadžment, Graz

CAMPUS 02 Fachhochschule der Wirtschaft GmbH

 

BELGIJA

1. UC Leuven Limburg, Limburg

 

ČEŠKA

1. Sveučilište Masaryk, Pravni fakultet, Brno

Masarykova univerzita, Pravnicka fakulta

 

ITALIJA

1. Sveučilište u Bologni / Alma mater studiorum – Universita di Bologna

    Pravni fakultet, Scuola di giurisprudenza

2. Fakultet za ekonomiju, menadžment i statistiku/ Scuola di economia, management e statistica

3. Sveučilište u Firenzi, Firenza

    Università degli studi di Firenze

 

LATVIJA

1. Visoka škola za poslovanje i financije , Riga

    Banku Augustskola

 

LITVA 

1. Javno sveučilište Klaipeda, Fakultet za društvene znanosti, Klaipeda

    Klaipėdos valstybinė kolegija

 

MAĐARSKA

1. Sveučilište Corvinius, Fakultet za poslovnu adminsitraciju, Budimpešta

    Budapesti Corvinius Egyetem

 

POLJSKA

1. Sveučilište u Bialymstoku, Pravni fakultet, Bialymstok

    Uniwersytet w Bialymstoku, Wydział Prawa

2. Visoka škola za bankarstvo i menadžment, Krakow

    Wyższej Szkoły Zarządzania i Bankowości

3. Visoka škola za ekonomiju, Katowice

    Górnośląska Wyższa Szkoła Handlowa

4. Collegium Balticum

 

SLOVAČKA

1. Sveučilište Comenius, Bratislava

Univerzita Komenskeho v Bratislave

 

SLOVENIJA

1. Sveučilište u Mariboru, Ekonomsko poslovni fakultet, Maribor

2. Sveučilište u Mariboru, Pravni fakultet, Maribor

3. Europski Pravni fakultet, Nova Gorica

    Evropska pravna fakulteta v Novi Gorici

4. Fakultet za društvene znanosti, Ljubljana

    Fakulteta za družbene vede

5. Fakulteta za upravljanje, poslovanje in informatiko, Novo Mesto

6. Fakulteta za poslovne in upravne vede, Novo Mesto

 

ŠPANJOLSKA

1. Sveučilište Valencia, Pravni fakultet, Valencia

    Universitat de Valencia, Grado en Derecho

2. UAX, Sveučilište Alfonso el Sabio, Madrid

    UAX, Universidad Alfonso el Sabio, Madrid

 

SRBIJA

1. Pravni fakultet za privredu i pravosuđe

 

MAKEDNOIJA

1. PVPU Euro College  – Kumanovo

2. University American College Skopje