Partneri

Izbor sveučilišta može imati veliki utjecaj na vašu budućnost, ali što je s gradom u kojem ste se odlučili studirati?

Nakon pregleda svih opcija partnerskih učilišta, savjetujemo vam da napravite popis od tri instutucije na temelju vaših preferencija studiranja. Sugeriramo da to učinite jer mnogi studenti žele studirati u inozemstvu, a mjesta za međunarodne studente su ograničena, pa je poželjno odabrati nekoliko sveučilišta i poslati prijave.

AUSTRIJA

1.  CAMPUS 02 – financije i menadžment, Graz, (CAMPUS 02 Fachhochschule der Wirtschaft GmbH)

 

BELGIJA

1. UC Leuven Limburg, Limburg

 

ČEŠKA

1. Sveučilište Masaryk, Pravni fakultet, Brno, (Masarykova univerzita, Pravnicka fakulta)

 

ITALIJA

1. Sveučilište u Bologni / Alma mater studiorum – Universita di Bologna, (Pravni fakultet, Scuola di giurisprudenza)

2. Fakultet za ekonomiju, menadžment i statistiku/ Scuola di economia, management e statistica

3. Sveučilište u Firenzi, Firenza, (Università degli studi di Firenze)

 

LATVIJA

1. Visoka škola za poslovanje i financije , Riga, (Banku Augustskola)

 

LITVA 

1. Javno sveučilište Klaipeda, Fakultet za društvene znanosti, Klaipeda, (Klaipėdos valstybinė kolegija)

2. KAUNO KOLEGIJA

 

MAĐARSKA

1. Sveučilište Corvinius, Fakultet za poslovnu adminIstraciju, Budimpešta, (Budapesti Corvinius Egyetem)

 

POLJSKA

1. Sveučilište u Bialymstoku, Pravni fakultet, Bialymstok, (Uniwersytet w Bialymstoku, Wydział Prawa)

2. Visoka škola za bankarstvo i menadžment, Krakow,  (Wyższej Szkoły Zarządzania i Bankowości)

3. Visoka škola za ekonomiju, Katowice, (Górnośląska Wyższa Szkoła Handlowa)

4. Collegium Balticum

5. AKADEMIA WSB

 

SLOVAČKA

1. Sveučilište Comenius, Bratislava, (Univerzita Komenskeho v Bratislave)

 

SLOVENIJA

1. Sveučilište u Mariboru, Ekonomsko poslovni fakultet, Maribor

2. Sveučilište u Mariboru, Pravni fakultet, Maribor

3. Europski Pravni fakultet, Nova Gorica, (Evropska pravna fakulteta v Novi Gorici)

4. Fakultet za društvene znanosti, Ljubljana, (Fakulteta za družbene vede)

5. Fakulteta za upravljanje, poslovanje in informatiko, Novo Mesto

6. Fakulteta za poslovne in upravne vede, Novo Mesto

 

ŠPANJOLSKA

1. Sveučilište Valencia, Pravni fakultet, Valencia, (Universitat de Valencia, Grado en Derecho)

2. UAX, Sveučilište Alfonso el Sabio, Madrid, (UAX, Universidad Alfonso el Sabio, Madrid)

 

SRBIJA

1. Pravni fakultet za privredu i pravosuđe

 

CRNA GORA

1. Fakultet za poslovnu ekonomiju i pravo, Bar

 

MAKEDONIJA

1. PVPU Euro College  – Kumanovo

2. University American College Skopje

 

BOSNA I HERCEGOVINA

1. Visoka škola CEPS – Kiseljak

 

BRAZIL

1.  Universidade Paulista

 

PORTUGAL

1.  Fundação Terras de Santa Maria da Feira/ ISVOUGA