Odštetno pravo

Nastavnici Jelena Uzelac

Asistenti 

ECTS bodovi 6

Sati predavanja 28

Sati vježbe 28

Sati seminarske nastave 0

"

Ciljevi:

Ciljevi
Odštetno pravo je iznimno dinamičan i brojnim promjenama podložan dio obveznog prava. Pri tom se misli ne samo na promjene propisa, već i na promjene u stajalištima sudske prakse. Cilj ovog predmeta je nadograditi stečena znanja i omogućiti studentima stjecanje specifičnih znanja vezanih za pitanje odgovornosti za štetu i popravljanja štete kako u domaćem, a tako i poredbenom pravu.
Sadržaj
Uvod. Pretpostavke odgovornosti za štetu. Vrste odgovornosti za štetu. Imovinska šteta. Osobna prava i neimovinska šteta. Odgovornost za štetu na temelju krivnje. Odgovornost za drugoga. Objektivna odgovornost za štetu. Odgovornost za štete u medicini. Odgovornost za štetu prouzročenu objavom u medijima. Država kao odgovorna osoba. Popravljanje štete. Poredbeno odštetno pravo. Temeljni instituti odštetnog prava u common law sustavu. Temeljni instituti odštetnog prava u austrijskom i njemačkom pravu. Temeljni instituti odštetnog prava u francuskom i talijanskom pravu. Načela Europske grupe za odštetno pravo. Draft Common Frame of Reference (DCFR).
Ishodi učenja
I1 - Ilustrirati temeljna načela, ulogu odštetnog prava u građanskom pravu Republike Hrvatske te pretpostavke odnosa odgovornosti za štetu
I2 - Komentirati pravnu prirodu, vrste odgovornosti za štetu i načine popravljanja štete.
I3 - Interpretirati institute predugovorne i ugovorne odgovornosti za štetu
I4 - Prikazati odgovornost za štetu od opasne stvari i opasne djelatnosti te osiguranje od odgovornosti
I5 - Razlikovati neke specifične oblike odgovornosti kao što su odgovornost za štete u medicini i profesionalna odgovornost
I6 - Analizirati pojam odgovornosti države za štetu i odgovornosti organa trgovačkog društva
Obavezna literatura
Uzelac, Jelena, Obvezno pravo - skripta, Effectus 2022. CRNIĆ, IVICA, Odštetno pravo – II. Izmijenjeno i dopunjeno izdanje, Zgombić § Partneri d.o.o. - nakladništvo i informatika d.o.o. , Zagreb, 2009. KLARIĆ, PETAR, Odštetno pravo, Narodne novine, Zagreb, 2003. Materijali s predavanja Stručni i znanstveni članci dostupni u sustavu digitalne referade

Cijena studija i načini financiranja

Cijena studija ovisi o vrsti i modelu plaćanja. Prilikom upisa (prilikom potpisa ugovora) student odabire vrstu i model plaćanja cijene studija.

Za detaljne informacije posjeti stranicu Cijena studija ili nas kontaktirajte!

Trebaš još informacija o studiju ili savjet o razvoju karijere?
Uvijek smo ti na raspolaganju.

Profesori i predavači Effectus Visokog učilišta svojim su studentima uvijek i bez iznimke na raspolaganju. Uz njih, najčešće ćeš kontaktirati s našom referadom.

Uvjeri se u pristupačnost svih zaposlenika Effectusa.