Statusne promjene trgovačkih društava

Asistenti 

ECTS bodovi 6

Sati predavanja 28

Sati vježbe 28

Sati seminarske nastave 0

"

Ciljevi:

Ciljevi
Suvremena gospodarska kretanja često utječu na potrebu različitih oblika međusobnog povezivanja različitih trgovačkih društava, ali i dovode do neželjenih (češće) odnosno željenih (rjeđe) slučajeva prestanaka postojanja trgovačkih društava. Stoga je cilj ovog predmeta da se studenti upoznaju sa svim oblicima statusnih promjena trgovačkih društava, kako onih u kojima društva nastavljaju s djelovanjem kako onih u kojima društva prestaju postojati odnosno da kroz izučavanje ovog predmeta po završetku obrazovanja budu sposobni ista primijeniti u svakodnevnom gospodarskom ponašanju.
Sadržaj
Povezana društva: Većinsko sudjelovanje, Ovisno i vladajuće društvo, Koncern i društva koncerna, Društva s uzajamnim udjelima, Poduzetnički ugovori, Ovlasti i odgovornost u slučaju ovisnosti društva, Priključena društva, Pripajanje i spajanje društava kapitala: Pripajanje dioničkog društva (postizanje suglasnosti, procjena imovine društava – pravno, financijsko i komercijalno dubinsko snimanje, izrada ugovora o pripajanju, sastavljanje izvješća o pripajanju, postavljanje revizora i izvješća revizora o obavljenoj reviziji, prijava ugovora o pripajanju, priprema glavih skupština, odluke glavnih skupština, prijava za upis pripajanja, imenovanje povjerenika za prijavu dionica i doplata u novcu, upis u sudski registar, sastavljanje financijskih izvješća o statusnim promjenama, zaštita vjerovnika i članova trgovačkih društava), spajanje dioničkog društva Podjela društva i preoblikovanje društava: pojam i vrste, postupak, zaštita vjerovnika i članova trgovačkih društava Stečaj: pojam i načela stečaja, tijela stečajnog postupka, stečajni razlozi, pravne posljedice otvaranja stečajnog postupka, tijek stečajnog postupka, upravljanje stečajnom masom i unovčenje stečajne mase, namirenje stečajnih vjerovnika, pobijanje pravnih radnji dužnika, zaključenje stečajnog postupka, izlučni i razlučni stečajni vjerovnici, stečajni plan. Prestanak društva: razlozi za prestanak (zakonski i statutarni), okončanje postojanja društva, likvidacijski postupak (likvidatori, pozivanje vjerovnika, zaštita vjerovnika, podjela imovine, odgovornost likvidatora za štetu)
Ishodi učenja
I1 - Analizirati temeljne oblike gospodarskog povezivanja društava, pri kojima društva ostaju pravno samostalna.
I2 - Izraditi plan postupka pravnog, financijskog i komercijalnog dubinskog snimanja.
I3 - Analizirati temeljne značajke pojedinih statusnih promjena trgovačkih društava.
I4 - Pripremiti temeljne akte i odluke organa trgovačkih društava za upis koncentracije kapitala.
I5 - Kategorizirati temeljne značake stečajnog postupka (pretpostavke za otvaranje, organe, tijek, pravne posljedice otvaranja stečajnog postupka, pobijanje radnji stečajnog dužnika… itd.)
I6 - Pripremiti temeljne akte i odluke organa trgovačkih društava za upis brisanja društva u sudski registar.
Obavezna literatura
Barbić, Jakša, Društva kapitala, Knjiga druga, Svezak 1., (dioničko društvo), Peto, izmijenjeno izdanje Organizator, Zagreb, 2010., Barbić, Jakša, Društva kapitala, Knjiga druga, Svezak II., Peto, izmijenjeno izdanje (društvo s ograničenom odgovornošću), Organizator, Zagreb, 2010., Howson, Peter: Due dilligence, Masmedia, Zagreb, 2006.

Cijena studija i načini financiranja

Cijena studija ovisi o vrsti i modelu plaćanja. Prilikom upisa (prilikom potpisa ugovora) student odabire vrstu i model plaćanja cijene studija.

Za detaljne informacije posjeti stranicu Cijena studija ili nas kontaktirajte!

Trebaš još informacija o studiju ili savjet o razvoju karijere?
Uvijek smo ti na raspolaganju.

Profesori i predavači Effectus Visokog učilišta svojim su studentima uvijek i bez iznimke na raspolaganju. Uz njih, najčešće ćeš kontaktirati s našom referadom.

Uvjeri se u pristupačnost svih zaposlenika Effectusa.