Nastavnici

Darija Ivandić Vidović

Dražen Pavlić

Asistenti 

ECTS bodovi 6

Sati predavanja 42

Sati vježbe 42

Sati seminarske nastave 0

Ukratko o kolegiju:

Ciljevi

Upoznati studente s problematikom upravljanja projektom kao jednog od osnovnih alata za prilagodbu zahtjevima turbulentnog tržišta.
Studenti će steći znanja o važnosti, ulogama i zadaćama sveukupnog upravljanja projektom te potpore poduzetničkom poslovnom sustavu.

 

Sadržaj

UVOD: pojam i definiranje projekta, pojam i definiranje projektnog menadžmenta, životni ciklus projekta, projektna okolina
STRATEGIJA I PROJEKTNI MENADŽMENT: multiprojektni menadžment kao dio strateškog procesa, projekti i konkurentska sposobnost; vježba SKAMPER
PROJEKTNI MENADŽMENT I UPRAVLJANJE PROMJENAMA: projektna organizacijska struktura; vježba SWOT analiza organizacije/projektnog tima
IZRADA PROJEKTA – INICIRANJE: planiranje projekta; vježba Analiza problema, vježba postavljanje ciljeva projekta izrada Standardne logičke matrice
PRIKUPLJANJE INFORMACIJA I UTVRĐIVANJE OBUHVATA PROJEKTA: vježba POURS komunikacija (vrijeme, troškovi, kvaliteta, kvantiteta); vježba Dijagram sila
PLANIRANJE PROJEKTA: vježba Projektni tim (uspostava i timsko rješavanje zadatka); vježba Metoda 5 C ANALIZA 5 M
STRUKTURA RAŠČLANJENIH POSLOVA PROJEKTA: vježba Izrada GANTT dijagrama, vježba izrada PERT dijagrama
PROCJENA TROŠKOVA I IZRADA PRORAČUNA PROJEKTA: optimiziranje resursa, identifikacija i procjena rizika, vježba dijagram kontrolnih točaka, vježba Kontrolna lista projekta
IZVEDBA PLANIRANOG PROJEKTA: kultura timskog rada timsko preuzimanje rizika, izvještaji o napredovanju izvještavanje u projektu; vježba timska vježba prilagodbe na promjenu; vježba HELPER
SUKOBI I PREGOVARANJE
PROJEKTNA NABAVA: vježba Upravljanje problemima projekta
EVALUACIJA PROJEKTA: vježba McKinsey 7 S; vježba Metoda Semafora
REVIZIJA PROJEKTA
ZAVRŠETAK PROJEKTA: Uspješnost projektnog tima (Morale, četiri T)

 

Ishodi učenja

I1 – Raščlaniti koncepciju učinkovitog upravljanja projektima te stalno mijenjajuće okoline projekta.
I2 – Ocijeniti ulogu strategije u upravljanju projektima, ulogu projektnog menadžera te karakteristike učinkovitog projektnog tima.
I3 – Identificirati interesno-utjecajne skupine na projektu te odgovarajuće projektne organizacijske strukture.
I4 – Raščlaniti sve faze životnog ciklusa projekta.
I5 – Primijeniti kvantitativne metode upravljanja projektom
I6 – Praktično primijeniti računalnu podršku upravljanja projektima, alat MS Project.

 

Obavezna literatura

Omazić, M., Baljkas, S.: PROJEKTNI MENADŽMENT, Sinergija nakladništvo Zagreb, 2005.

Zanima te kako izgleda ovaj kolegij? Saznaj iz prve ruke!

"

Ciljevi:

Ciljevi
Sadržaj
Ishodi učenja
-
Obavezna literatura

Cijena studija i načini financiranja

Cijena studija ovisi o vrsti i modelu plaćanja. Prilikom upisa (prilikom potpisa ugovora) student odabire vrstu i model plaćanja cijene studija.

Za detaljne informacije posjeti stranicu Cijena studija ili nas kontaktirajte!

Trebaš još informacija o studiju ili savjet o razvoju karijere?
Uvijek smo ti na raspolaganju.

Profesori i predavači Effectus Visokog učilišta svojim su studentima uvijek i bez iznimke na raspolaganju. Uz njih, najčešće ćeš kontaktirati s našom referadom.

Uvjeri se u pristupačnost svih zaposlenika Effectusa.