Postani Alumni

Ispunjavanjem ovog obrasca dajem suglasnost za korištenje mojih osobnih podataka u svrhu direktne komunikacije i zaprimanja informacija o djelovanju Effectus veleučilišta te izjavljujem da sam upoznat sa sadržajem politike zaštite privatnosti.

Popunjenu pristupnicu potrebno je poslati na mail referade: referada@effectus.com.hr

EFFECTUS