Predstavljanje novog studija – Poslovno upravljanje MBA

U utorak 4. listopada u 17:00 sati u Plavoj dvorani EFFECTUS će predstaviti svoj novi diplomski studij POSLOVNO UPRAVLJANJE-MBA.

Studij POSLOVNO UPRAVLJANJE–MBA  predstavlja iskorak u programskom razvoju EFFECTUS-a
Riječ je o  potpuno novoj koncepciji studiranja na diplomskoj razini koja se temelji na integriranosti različitih područja te na interdisciplinaronosti. Studij nudi specijalizaciju u jednom od sljedeća tri smjera:
MBA – Menadžment financija; MBA – Porezi i poslovno pravo te MBA – Menadžment ljudskih potencijala i znanja.

Upoznajte se sa sadržajem studijskih smjerova te mogućnostima i načinom upisa.

Nastava na studiju MBA-Poslovno upravljanje počinje 10.10.2016.

POSTANI NAŠ STUDENT

Ispuni obrazac i kontaktirat ćemo te za više informacija
    Predajom/slanjem ove prijave dajem svoju suglasnost EFFECTUS da u njoj navedene osobne podatke prikuplja, obrađuje i pohranjuje u svrhu provedbe predmetne prijave, upisa na studij, u svrhu kontaktiranja, u svrhu sklapanja ugovora. Potvrđujem da sam prije slanja prijave upoznat/a sa svojim pravima i ostalim postupanjima u odnosu na prikupljanje, obradu, objavu i pohranu mojih osobnih podataka u predmetne svrhe, kao i sa upravljanje privolama, te da će biti zaštićeni od pristupa neovlaštenih osoba, te pohranjeni na sigurno mjesto i čuvani u skladu s uvjetima i rokovima predviđenim zakonskim propisima, aktima i odlukama EFFECTUS-a. Potvrđujem da sam upoznat/a da svoja prava i postupanja u odnosu na moje osobne podatke mogu vidjeti i na web stranici https://effectus.com.hr/politika-privatnosti/.

    PRATI NAS