Prije odlaska u inozemstvo

Prije napuštanja EFFECTUS-a morate pribaviti sljedeće dokumente:

  1. Prijepis ocjena
  2. Kopija pisma o prihvaćanju
  3. Dokaz o zdravstvenom osiguranju
  4. Ugovor o učenju
  5. Certifikat engleskog jezika
  6. Ugovor između EFFECTUS-a i studenta
  7. ERASMUS podrška za prijavu za financijsku potporu
  8. Potvrda o uplaćenoj EFFECTUS školarini

 

ERASMUS KOORDINATOR

Svako sveučilište koje sudjeluje u programu ERASMUS ima imenovanu osobu za dolazne i odlazne studente koja je na EFFECTUS veleučilištu dostupna na erasmus@effectus.com.hr