Savjetnik za studente ustrojava se u okviru akademsko-nastavnog podsustava kao osoba koja brine o zaštiti prava i interesa studenata te provodi različite vrste aktivnosti koji doprinose i unapređuju razinu studentskih prava kao i druge po vrsti i sadržaju slične aktivnosti i druge poslove.

juzelac@effectus.com.hr