Školarina

Tijekom svog međunarodnog iskustva ne morate platiti školarinu na sveučilištu domaćinu. Dužni ste plaćati samo redovnu školarinu na EFFECTUS-u kao svom matičnom Sveučilištu. Naprotiv, kako bi vas potaknuli na međunarodnu razmjenu, dobit ćete financijsku potporu EFFECTUS-a i same Agencije za mobilnost i EU programe! Više informacija potražite u nastavku.

Međutim, također uzmite u obzir da su troškovi smještaja, hrane, knjiga, prijevoza i ostali privatni troškovi u potpunosti vaša odgovornost iako ćete dobiti određenu financijsku potporu.

 

FINANCIJSKA PITANJA

Kako bi potaknuli i motivirali studente da iskuse program međunarodne studijske razmjene, Agencija za mobilnost i programe EU (AMPEU) studentima osigurava financijsku naknadu. S obzirom na financijsku naknadu može vam pomoći pokriti većinu troškova i izdataka. Međutim, troškovi ovise o državi u koju putujete.

 

ERASMUS STUDENTSKA MREŽA

ERASMUS STUDENT NETWORK je neprofitna međunarodna studentska organizacija. Misija ove organizacije je predstavljanje međunarodnih studenata i pružanje mogućnosti za kulturno razumijevanje i pomaganje međunarodnim studentima u inozemstvu.

ERASMUS STUDENT NETWORK ASSOCIATION je mjesto za upoznavanje novih prijatelja i raspravu o svim društvenim aspektima međunarodne razmjene. Saznajte više ovdje.