Studij Financije i pravo – prijemni ispit

DATUM ODRŽAVANJA: 15.9.2016.
2 TERMINA: u 10:00 i u 16;00 sati

Za evidenciju prijave na prijemni ispit potrebno je popuniti ON-LINE prijavnicu putem LINKA.

Nakon zaprimljene prijave kandidati će biti telefonski kontaktirani.

Na prijemni ispit potrebno je ponijeti osobnu iskaznicu ili putovnicu i kemijsku olovku.

Prijemni ispit namijenjen je:
1. učenicima koji u šk.god. 2015/2016. pohađaju završne razrede srednjih škola – četverogodišnje strukovne i umjetničke programe
2. osobama koje su prije 2015/2016. godine završile srednjoškolsko obrazovanje – četverogodišnje strukovne i umjetničke programe, a u šk.god. 2015/2016. nemaju namjeru polagati državnu maturu
3. osobama koje su prije 2010. godine završile srednjoškolsko obrazovanje (gimnazijski program ili strukovne odnosno umjetničke srednje škole), a u šk.god. 2015/2016. nemaju namjeru polagati državnu maturu
4. osobama koje su srednjoškolsko obrazovanje završile izvan Republike Hrvatske, a nemaju namjeru polagati ispite državne mature

Gore navedeni kandidati imaju mogućnost pristupiti polaganju prijemnog ispita.
Prijemni ispit sastoji se od sva dijela:
– polaganje testa
– pisanje eseja s motivacijskim intervjuom

Test u sklopu prijemnog ispita koji se organizira i provodi na EFFECTUS-u sastoji se od pitanja iz iz tri nastavna predmeta (Hrvatski jezik, Matematika i Engleski jezik).
Esej se piše na jednu od zadanih temu iz područja prava ili ekonomije (npr. „Pravo i pravednost”, „Uloga države u gospodarskom životu” i sl.).

POLAGANJE TESTA NA PRIJEMNOM ISPITU

Iz svakog od tri nastavna predmeta (Hrvatski jezik, Matematika i Engleski jezik) kandidat odgovara na 10 (deset) pitanja, odnosno zadataka (Matematika). Ukupno pisanje prijemnog ispita traje 180 minuta.

Svako točno odgovoreno pitanje, odnosno točno riješeni zadatak donosi dvadeset bodova.
Ukupni broj bodova koji se može ostvariti na prijemnom ispitu je 600 (10 pitanja/zadataka X 3 predmeta X 20 bodova). Prijemni ispit se smatra položenim ako je kandidat ostvario najmanje 300 bodova (50%).

Za kandidate koji su uspješno položili prijemni ispit izrađuje se lista kandidata i provodi upis u okviru broja slobodnih mjesta.

PISANJE ESEJA S MOTIVACIJSKIM INTERVJUOM U SKLOPU PRIJEMNOG ISPITA

Esej se piše na zadanu temu iz područja prava ili ekonomije (npr. „Pravo i pravednost”, „Uloga države u gospodarskom životu” i sl.).

Na temelju eseja kandidat može ostvariti 200 bodova pri čemu se vrednuje:

• sposobnost pismenog izražavanja kandidata – max. 50 bodova;
• argumentirani prikaz vlastitih ideja i stavova o temi eseja – max. 50 bodova;
• sistematski pristup obradi problema (npr. povezivanje problematike eseja s drugim područjima) – max. 100 bodova.

MOTIVACIJSKI INTERVJU

Na temelju motivacijskog razgovora s povjerenstvom koje čini tri nastavnika Effectus-a kandidat može ostvariti maksimalno 200 bodova.
Pri intervjuiranju se vrednuju kriteriji poput sposobnosti usmenog izražavanja kandidata, preciznost prikaza razloga upisa Effectus-a, vizija zaposlenja nakon završetka studija Effectus-a i/ili daljnjeg obrazovanja i sl.

Nakon održavanja motivacijskog razgovora izrađuje se lista s ukupnim brojem bodova koje je kandidat ostvario na temelju eseja i motivacijskog razgovora te se provodi upis u okviru broja slobodnih mjesta.

OSLOBOĐENJE OD PRISTUPANJA PRIJEMNOM ISPITU

Osoba koja je na drugom visokom učilištu s uspjehom položila pisani test na razredbenom ispitu (tj. postigla najmanje razredbeni prag) ili je po drugoj osnovi ostvarila pravo na upis oslobođena je polaganja prijemnog ispita. U tom slučaju, potrebno je donijeti potvrdu o položenom razredbenom ispitu (ostvarenom uvejtu za upis na studij preddiplomske razine).

Dodatne informacije:

Visoko učilište EFFECTUS – visoka škola za financije i pravo
Telefon: 385 (1) 611 77 77

POSTANI NAŠ STUDENT

Ispuni obrazac i kontaktirat ćemo te za više informacija
    Predajom/slanjem ove prijave dajem svoju suglasnost EFFECTUS da u njoj navedene osobne podatke prikuplja, obrađuje i pohranjuje u svrhu provedbe predmetne prijave, upisa na studij, u svrhu kontaktiranja, u svrhu sklapanja ugovora. Potvrđujem da sam prije slanja prijave upoznat/a sa svojim pravima i ostalim postupanjima u odnosu na prikupljanje, obradu, objavu i pohranu mojih osobnih podataka u predmetne svrhe, kao i sa upravljanje privolama, te da će biti zaštićeni od pristupa neovlaštenih osoba, te pohranjeni na sigurno mjesto i čuvani u skladu s uvjetima i rokovima predviđenim zakonskim propisima, aktima i odlukama EFFECTUS-a. Potvrđujem da sam upoznat/a da svoja prava i postupanja u odnosu na moje osobne podatke mogu vidjeti i na web stranici https://effectus.com.hr/politika-privatnosti/.

    PRATI NAS