Nastavnici

vceranic@effectus.com.hr

Predmeti

i

Statusne promjene trgovačkih društava

i

Upravljanje društvima kapitala

i

Osnove trgovačkog prava

i

Ovršno pravo

i

Uvod u pravo i pravosudni sustav RH

i

Pravo društava

dr. sc. Vedran Ceranić

Predavač

dr.sc.Vedran Ceranić rođen je 16. kolovoza 1983. godine u Zagrebu. Nakon završetka Nadbiskupske klasične gimnazije u Zagrebu upisuje Fakultet političkih znanosti Sveučilišta u Zagrebu, studij politologije, gdje je diplomirao 2006. godine obranivši diplomski rad pod nazivom „Poimanje odnosa Crkve i države u dokumentima Drugog vatikanskog koncila“ izrađenog pod mentorstvom prof.dr.sc. Ivana Padjena.

Iste godine upisuje Pravni fakultet Sveučilišta u Zagrebu na kojem diplomira 2011. godine, a po uspjehu studiranja nalazi se među 2 posto najboljih studenata svoje generacije. Za vrijeme studija prava osvojio je dvije Rektorove nagrade.

U akademskoj godini 2008/2009. obnaša dužnost glavnog urednika studentskog časopisa „Pravnik“ i objavljuje redovni 87. broj časopisa „Pravnik“ i posebni broj pod nazivom „Zbornik radova povodom 20. godišnjice Konvencije o pravima djeteta“ u suradnji s Katedrom za obiteljsko pravo Pravnog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu i Pravobraniteljem za djecu. U akademskim godinama 2009/2010. i 2010/2011. kao vanjski suradnik na Fakultetu političkih znanosti Sveučilišta u Zagrebu izvodi seminarsku nastavu na kolegijima Uvod u javno pravo i Pravo javnih medija na studijima politologije i novinarstva.

Od listopada 2011. godine do veljače 2014. godine zaposlen u odvjetničkom društvu ŽURIĆ I PARTNERI d.o.o. u Zagrebu. Pravosudni ispit položio 2014. godine s posebnom pohvalom Ispitnog povjerenstva za ostvareni uspjeh na pravosudnom ispitu.

U rujnu 2019. godine doktorirao cum laude na Pravnom fakultetu Sveučilišta u Ljubljani (modul ustavno pravo) obranivši doktorsku disertaciju pod nazivom: The Role of the European Court of Human Rights in Construction of Particular Constitutional Law (mentor: prof. dr. Saša Zagorc).

Od veljače 2014. godine zaposlen na EFFECTUS-u, prvo u suradničkom zvanju asistenta, a od siječnja 2015. godine do rujna 2022. godine u nastavnom zvanju i radnom mjestu predavača. Od rujna 2022. godine do lipnja 2023. godine zaposlen u odvjetničkom društvu Lipovšćak i partneri d.o.o. u Zagrebu (Crowe Croatia). Od lipnja 2023. godine samostalni odvjetnik sa sjedištem odvjetničkog ureda u Zagrebu.

Vanjski suradnik EFFECTUS-a od akademske godine 2022/2023.

Autor većeg broja stručnih radova uglavnom iz područja ustavnog prava.