Mobilnost osoblja

Erasmus+ program pruža nastavnom osoblju mogućnost podučavanja i usavršavanja te nenastavnom osoblju mogućnost usavršavanja u inozemstvu na partnerskoj ustanovi. U svrhu ostvarivanja tih aktivnosti EFFECTUS raspisuje natječaje. Na natječaj se mogu prijaviti osobe u stalnom radnom odnosu i vanjski suradnici. Nakon zatvaranja natječaja Povjerenstvo za međunarodnu suradnju donosi odluku s rang listom prijavljenih kandidata sukladno kriterijima koji su propisani natječajem. Ovisno o postignutim rezultatima i raspoloživim sredstvima osoblje može ostvariti mobilnost uz financijsku potporu EFFECTUS-a ili kao zero-grant kandidat (kandidat bez financijske potpore). Financijska potpora dodjeljuje se kao dnevnica te paušalni iznos za putne troškove. Mobilnost osoblja mora iznositi najmanje dva (2) dana, a najviše šezdeset (60) dana. Uvjet za prijavu na natječaj je pozivno pismo s partnerske ustanove, a kriterij odabira kandidata temelji se na kvaliteti nastavnog plana tj. plana usavršavanja te buduće korisnosti za EFFECTUS.

Podučavanje (STA) obuhvaća izvođenje nastave u najmanjem trajanju od 8 sati tjedno ili kraćem vremenu boravka.

Usavršavanje (STT) obuhvaća nekoliko aktivnosti:

  • job shadowing – praćenje rada kolega na inozemnoj visokoškolskoj ustanovi pri obavljanju njihovih stručnih aktivnosti
  • pohađanje strukturiranog tečaja, radionice, jezičnog treninga usmjerenog na profesionalne potrebe sudionika.

 

Dokumenti za download:

Pravilnik o međunarodnoj mobilnosti

Prijavni obrazac za osoblje

 

Otvoren natječaj:

2019 Konzorcij KA103 tekst natječaja

2019 Konzorcij KA103 Prijavni obrazac