Nastavnici

zhodak4@gmail.com

Predmeti

dr. sc. Zlatko Hodak

Zlatko Hodak rođen je u Bjelovaru 04.11.1960. godine. Diplomirao je i magistrirao na Ekonomskom fakultetu u Zagrebu, a doktorirao na Sveučilištu u Rijeci na Fakultetu za menadžment u turizmu i ugostiteljstvu. Ima preko trideset pet godina radnog iskustva u gospodarstvu od toga više od trideset na rukovodećim funkcijama, (predsjednik uprave Narodnih novina d.d., direktor Klastera proizvođača auto-dijelova, direktor Enima d.d. Zagreb, direktor marketinga i financija- Elcon d.d Zlatar Bistrica).

U dosadašnjem radnom iskustvu izdvajaju se sljedeći poslovi i aktivnosti koje je obavljao; upravljanje dioničkim društvom, kreiranje poslovne i razvojne politike društva, kreiranje financijske politike, izrada planova i programa društva, odlučivanje o kapitalnim investicijama, vođenje projekata, sklapanje međunarodnih ugovora, uvođenje novih programa u poslovanje poduzeća, upravljanje ljudskim potencijalima društva.

Ima status profesora visoke škole. Autor je više stručnih i znanstvenih radova iz područja menadžmenta, marketinga i financija. Sudjelovao je i predavao na više  stručno-znanstvenih međunarodnih konferencija vezanih za pitanja poduzetništva, menadžmenata i marketinga.