Europske perspektive bihevioralnog prava i ekonomije

Nastavnici Mladen Vedriš

Asistenti

ECTS bodovi 4

Sati predavanja 28

Sati vježbe 14

Sati seminarske nastave 0

"

Ciljevi:

Ciljevi
Predmet pod nazivom Europske perspektive odnosa bihevioralnog prava i ekonomije predstavlja bitni inovativni iskorak u akademskom poučavanju prava i pravne znanosti općenito. Radi se o novoj, suvremenoj disciplini koja u fenomenološkoj analizi prava i pravne znanosti povezuje analizu pojavnosti pravnih učinaka s ekonomskim instrumentima. Time se nastoji interdisciplinarno povezati dva srodna područja društvenih znanosti za koje se do nedavno smatralo da nisu bitno kompatibilna. U okviru ovog predmeta studenti će steći temeljna znanja o konceptu bihevioralnog prava i odnosu (bihevioralnog) prava i ekonomije u europskoj perspektivi.
Sadržaj
Europske i američke perspektive odnosa bihevioralnog prava i ekonomije, Bihevioralno pravo i ekonomija u budućoj perspektivi, Od racionalnog izbora do bihevioralne ekonomije, Uloga bihevioralnog prava u regulaciji unutarnjeg tržišta EU, Uloga bihevioralnog prava u regulaciji zaštite prava potrošača, Odbojnost prema gubitku, pristranost propusta i standard dokazivanja.
Ishodi učenja
I1 - Obrazložiti pojam bihevioralnog prava.
I2 - Prosuditi odnos bihevioralnog prava i ekonomije.
I3 - Valorizirati povijesni razvoj odnosa prava i ekonomije.
I4 - Predvidjeti primjenu instrumenata bihevioralne ekonomije u pravnim odnosima.
I5 - Procijeniti učinak bihevioralne ekonomije u regulaciji unutarnjeg tržišta EU i zaštiti prava potrošača.
I6 - Obrazložiti primjenu bihevioralne ekonomije u pravno uređenim postupcima.
Obavezna literatura
Klaus Mathis (ed.): European Perspectives on Behavioural Law and Economics, 2015, Springer International Publishing, Switzerland

Cijena studija i načini financiranja

Cijena studija ovisi o vrsti i modelu plaćanja. Prilikom upisa (prilikom potpisa ugovora) student odabire vrstu i model plaćanja cijene studija.

Za detaljne informacije posjeti stranicu Cijena studija ili nas kontaktirajte!

Trebaš još informacija o studiju ili savjet o razvoju karijere?
Uvijek smo ti na raspolaganju.

Profesori i predavači Effectus Visokog učilišta svojim su studentima uvijek i bez iznimke na raspolaganju. Uz njih, najčešće ćeš kontaktirati s našom referadom.

Uvjeri se u pristupačnost svih zaposlenika Effectusa.