Primijenjena ekonometrija – praktikum

Asistenti: Ivan Žilić

ECTS bodovi 6

Sati predavanja 14

Sati vježbe 42

Sati seminarske nastave 0

"

Ciljevi:

Ciljevi
Cilj predmeta Primijenjena ekonometrija je izložiti studente setu naprednih statističkih metoda i istraživačkih dizajna koji su temelj kvalitetnih ekonomskih empirijskih radova. Točnije, unutar premeta će studenti biti upoznati s metodama su temelj testiranja uzročnih relacija unutar ekonomskih i poslovnih procesa. Metodološko ishodište kolegija je temeljito razumijevanje metoda najmanjih kvadrata (eng. ordinary least squares), ali i naprednijih kvazi-eksperimentalnih metoda poput instrumentalnih varijabli, regresije diskontinuiteta, razlike u razlikama i metode sintetičkih kontrola. Osim teorijskog dijela samih metodologija, velik naglasak u predmetu biti će i na primjeni metoda na stvarnim podacima. U tu svrhu studenti će replicirati postojeća istraživanja i provoditi svoje analize, sve u otvorenom statističkom programu R.
Sadržaj
Kauzalnost, potencijalni ishodi i eksperimentalni ideal 1. Problem utvrđivanja kauzalnosti iz ne-eksperimentalnih podataka 2. Formalni okvir za analizu kauzalnosti - potencijalni ishodi (eng.potential outcomes) 3. Eksperiment - teorija i primjeri Regresija i kauzalnost 1. Regresija (OLS) je najbolji linearni prediktor. 2. Kada parametar u regresiji daje ono što želimo - kauzalni efekt? 3. Uvjetna egzogenost i Frisch-Waugh-Lowell teorem Instrumentalne varijable 1. Klasična interpretacija s dvije identifikacijske pretpostavke 2. LATE (eng. local average treatment effect) interpretacija s četiri identifikacijske pretpostavke 3. Problemi i nadopune, odmak od idetifikacijskih pretpostvki Razlike u razlikama (eng. difference-in-differences) 1. Osnovni 2x2 model 2. Razlike u razlikama pomoću prosjeka i linearne regresije 3. Identifikacijska pretpostavka paralelnih trendova Metode sintetičke kontrole i uvod u panele 1. Procjena i testiranje hipoteza kroz metodu sintetičke kontrole 2. Korištenje longitudinalne dimenzije podataka kroz fiksne efekte Regresija diskontinuiteta (eng. regression discontinuity) 1. Poveznica regresije diskontinuiteta s eksperimentalnim idealnom 2. Identificirajuća pretpostavka lokalne slučajnosti 3. Sharp i fuzzy regresija diskontinuiteta Primjena svih metoda i alata u otvorenom statističkom programu R.
Ishodi učenja
I1 - Procijeniti prednosti i mane naučenih metoda.
I2 - Evaluirati prikladnost ekonometrijskih metoda unutar različitih konteksta i povezati ih sa znanjem iz ostalih kolegija.
I3 - Evaluirati kvalitetu tuđih primjena ekonometrijskih tehnika.
I4 - Kreirati vlastita istraživačka pitanja koja se mogu empirijski odgovoriti.
I5 - Kreirati prikladne istraživačke dizajne koji odgovaraju na postavljena pitanja.
I6 - Kreirati vlastite računalne kodove koji implementiraju ekonometrijske metode.
Obavezna literatura
Osnovnu literatura za polaganje ispita čine prezentacije s predavanja (i vježbi), koje će biti dostupne u sustavu digitalne referade, i koje će se temeljiti na: 1. Angrist, J. D., & Pischke, J. S. (2015). Mastering 'Metrics: The Path from Cause to Effect. Princeton university press. 2. Cunningham, S. (2021). Causal Inference: The Mixtape, Yale University Press.

Cijena studija i načini financiranja

Cijena studija ovisi o vrsti i modelu plaćanja. Prilikom upisa (prilikom potpisa ugovora) student odabire vrstu i model plaćanja cijene studija.

Za detaljne informacije posjeti stranicu Cijena studija ili nas kontaktirajte!

Trebaš još informacija o studiju ili savjet o razvoju karijere?
Uvijek smo ti na raspolaganju.

Profesori i predavači Effectus Visokog učilišta svojim su studentima uvijek i bez iznimke na raspolaganju. Uz njih, najčešće ćeš kontaktirati s našom referadom.

Uvjeri se u pristupačnost svih zaposlenika Effectusa.