Asistenti 

ECTS bodovi 5

Sati predavanja 30

Sati vježbe 15

Sati seminarske nastave 0

"

Ciljevi:

Ciljevi
Cilj ovog predmeta je razvijati sposobnost studenata da ovladaju osnovnim pojmovima vezanim za ekonomsku analizu prava kao disciplinu koja omogućava uvid u posljedice izvršavanja određenih prava, te opravdanost i učinkovitost postojećih, ali i novih zakona i zakonskih izmjena. Također, korištenjem metoda ekonomske analize prava, studenti će biti u stanju ocijeniti učinak konkretne pravne norme prilikom njene primjene na pojedinačni slučaj u praksi. Ekonomska analiza prava sredstvima ekonomske teorije pokušava analizirati i vrednovati pravne propise i pravna pitanja radi kreacije što efikasnijeg pravnog sustava. Od studenata se očekuje da razviju: Opće kompetencije: - Identificiranje ključnih pojmova - Sustavno i smisleno argumentiranje stajališta - Pisano i usmeno izražavanje. Specifične kompetencije: - Razumijevanje uloge ekonomije u analizi prava. - Razumijevanje veze između ekonomije i prava - Razlikovanje metoda ekonomske analize prava - Primjena metoda ekonomske analize prava u različitim dijelovima prava - Primjena metoda ekonomske analize prava u postupku donošenja pravnih propisa
Sadržaj
1. Uvod - uloga i ciljevi kolegija, glavni objekti izučavanja, pojam i naziv temeljna načela 2. Metode ekonomske analize prava 3. Opća struktura prava i njegova optimalnost 4. Primjena metoda ekonomske analize prava u procjeni učinaka pravnih propisa 5. Efikasnost u izvršavanju vlasničkopravnih ovlasti 6. Ekonomska analiza prava i vlasnička prava na informacijama u domeni intelektualnog vlasništva 7. Primjena metoda ekonomske analize prava na ugovori o prijenosu stvari i prava 8. Učinkovitost u sklapanju ugovora o korištenju i uporabi stvari i ugovora o uslugama 9. Odgovornost za štetu - pojam, pretpostavke odgovornosti – odgovornost i prevencija 10. Odgovornost, snošenje rizika i osiguranje 11. Primjena metoda ekonomske analize prava u popravljanju štete 12. Učinkovitost parničnih i izvanparničnih postupaka 13. Primjena metoda ekonomske analize prava u ADR-u 14. Razvoj i primjena ekonomske analize prava u common law pravnom sustavu 15. Ekonomska analiza prava u pravnim poretcima država kontinentalnoeuropskog pravnog kruga
Ishodi učenja
I1 - Identificirati temeljne pojmove ekonomske analize prava.
I2 - Analizirati upotrebu metoda ekonomske analize prava pri donošenju pravnih propisa.
I3 - Objasniti utjecaj ekonomske analize prava na vlasničkopravne odnose.
I4 - Analizirati primjenu metoda ekonomske analize prava kod sklapanja ugovora i u odštetnom pravu.
I5 - Analizirati na koji način upotreba metoda ekonomske analize rava može doprinjeti efikasnosti u postupcima rješavanja sporova.
I6 - Usporediti na koji način su metode ekonomske analize prava utjecale na razvoj pravnih poredaka država kontinentalnoeuropskog i common law pravnog kruga.
Obavezna literatura
Shavell, Steven, Temelji ekonomske analize prava, Mate, Zagreb, 2009

Cijena studija i načini financiranja

Cijena studija ovisi o vrsti i modelu plaćanja. Prilikom upisa (prilikom potpisa ugovora) student odabire vrstu i model plaćanja cijene studija.

Za detaljne informacije posjeti stranicu Cijena studija ili nas kontaktirajte!

Trebaš još informacija o studiju ili savjet o razvoju karijere?
Uvijek smo ti na raspolaganju.

Profesori i predavači Effectus Visokog učilišta svojim su studentima uvijek i bez iznimke na raspolaganju. Uz njih, najčešće ćeš kontaktirati s našom referadom.

Uvjeri se u pristupačnost svih zaposlenika Effectusa.