Javne financije

Sati predavanja 45

Sati vježbe 15

Sati seminarske nastave 0

Ukratko o kolegiju:

"

Ciljevi:

Ciljevi
Od studenata se očekuje da razviju: a) opće kompetencije: identificiranje ključnih činjenica i elemenata; sustavno i smisleno argumentiranje stajališta te pisano izražavanje; b) specifične kompetencije: tumačenje i logičko povezivanje/razlikovanje osnovnih pojava financijskoga prava i financijske znanosti; evaluacija i kritika pojedinih teorija u objašnjavanju konkretnih pojava društvenog života, prepoznavanje i razumijevanje te tumačenje važnih pojava i institucija javnih financija.
Sadržaj
1. Javne financije. Pojam i razvoj javnih financija. Odnos financijske znanosti i drugih znanosti. 2. Javni prihodi. Razvoj i klasifikacija javnih prihoda. 3. Porezi. Razvoj poreza, karakteristike poreza, klasifikacija poreza, teorije poreza, porezna terminologija, porezna sposobnost-kapacitet, porezni obveznik, porezna osnovica, porezne stope, klasični principi oporezivanja, ciljevi oporezivanja. 4. Carine. Razvoj carina, ciljevi i učinci carina, vrste carina, carinska terminologija. 5. Ostali javni prihodi. Pristojbe, doprinosi, parafiskalna davanja i darovi. 6. Instrumenti financiranja javnih rashoda. Budžet kao instrument financiranja javnih rashoda, pojam razvoj i karakter budžeta (proračuna), budžetski principi, budžetski ciklusi, zaključni račun budžeta, budžetska kontrola, budžetska politika. Financijski plan. Fondovi. 7. Fiskalni sustav i fiskalna politika. Pojam fiskalnog sustava i fiskalne politike, podjela fiskalne politike, odnos fiskalnog sustava i politike, mehanizam funkcioniranja fiskalnog sustava i fiskalne politike. Odnos fiskalne i ekonomske politike. Fiskalna politika i gospodarski rast.
Ishodi učenja
I1 - Objasniti razvoj, ciljeve, učinke i vrste javnih prihoda.
I2 - Objasniti instrumente financiranja javnih rashoda.
I3 - Prikazati važnost pojma i elemenata proračuna (budžeta) i javni dug.
I4 - Prikazati važnost javnog sektora.
I5 - Interpretirati poreznu teoriju, terminologiju i poreznu praksu.
I6 - Objasniti porezni sustav u Republici Hrvatskoj.
Obavezna literatura
N.Šimurina, H Šimović, Maja Mihelja Žaja, Marko Primorac; JAVNE FINANCIJE U HRVATSKOJ, Ekonomski fakultet u Zagrebu 2012.

Cijena studija i načini financiranja

Cijena studija ovisi o vrsti i modelu plaćanja. Prilikom upisa (prilikom potpisa ugovora) student odabire vrstu i model plaćanja cijene studija.

Za detaljne informacije posjeti stranicu Cijena studija ili nas kontaktirajte!

Trebaš još informacija o studiju ili savjet o razvoju karijere?
Uvijek smo ti na raspolaganju.

Profesori i predavači Effectus Visokog učilišta svojim su studentima uvijek i bez iznimke na raspolaganju. Uz njih, najčešće ćeš kontaktirati s našom referadom.

Uvjeri se u pristupačnost svih zaposlenika Effectusa.