Poslovanje javnog sektora

Nastavnici Mladen Ilić

Asistenti 

ECTS bodovi 5

Sati predavanja 30

Sati vježbe 15

Sati seminarske nastave 0

"

Ciljevi:

Ciljevi
Ovaj kolegij ima za cilj obraditi ulogu, karakteristike i specifičnosti javnog sektora i sustava upravljanja u javnom sektoru kao okvira za društveno i gospodarsko djelovanje i razvoj društva u cjelini – u EU i Republici Hrvatskoj na svim razinama. Naglasak se daje na pojedine razine upravljanja (opća država, regionalne i lokalne vlasti) te se analiziraju sustavi planiranja i financiranja u javnom sektoru.Posebice se obrađuju menadžerski principi i funkcije u javnom (neprofitnom) sektoru u odnosu na menadžment u gospodarskim subjektima. Obrađuju se funkcije opće države Cilj je i razumijeti ulogu javnog sektora u suvremenim globalnim uvjetima s naglaskom na tzv. novi javni menadžment koji djeluje na sljedećim principima: učinkovitost, upravljanje kvalitetom, transparentnost, uključivost, održivi razvoj i strateško planiranje. Opisati razvoj javnog sektora te mjesto i ulogu javnog sektora u nacionalnoj ekonomiji.
Sadržaj
Definiranje pojmova: Što je javni sektor? Što su javne službe? Što je javna uprava? Razvoj javnog sektora kroz povijest te mjesto i ulogu javnog sektora u nacionalnoj ekonomiji. Lokalna i regionalna (područna) samouprava u RH Organizacija javnog sektora, javna poduzeća, javne ustanove i regulacijska tijela. Javne financijske ustanove i način njihovog funkcioniranja. Načela financiranja poslovanja javnog sektora i načine upravljanja javnim sektorom te organizacija javnog sektora u zemljama članicama EU Upravljanje ljudskim potencijalima u javnom sektoru Model javno- privatnog partnerstva Vanjske usluge u javnom sektoru (outsourcing)
Ishodi učenja
I1 - Opisati razvoj javnog sektora te mjesto i ulogu javnog sektora u nacionalnoj ekonomiji.
I2 - Objasniti javni sektor države te javni sektor na regionalnoj i lokalnoj razini.
I3 - Analizirati organizaciju javnog sektora, javna poduzeća, javne ustanove i regulacijska tijela.
I4 - Opisati javne financijske ustanove i način njihovog funkcioniranja.
I5 - Interpretirati veličinu, funkcionalnost i načela poslovanja javnog sektora.
I6 - Interpretirati načine upravljanja javnim sektorom u EU.
Obavezna literatura
Priručnik: "Poslovanje javnog sektora", autor mr.sc. Mladen Ilić, viši predavač; Ott, K., Kesner-Škreb, M., Bajo, A., Bejaković, Z. i Bubaš, Z. (2002). Ekonomika javnog sektora: stanje, problemi i moguća rješenja, Institut za javne financije

Cijena studija i načini financiranja

Cijena studija ovisi o vrsti i modelu plaćanja. Prilikom upisa (prilikom potpisa ugovora) student odabire vrstu i model plaćanja cijene studija.

Za detaljne informacije posjeti stranicu Cijena studija ili nas kontaktirajte!

Trebaš još informacija o studiju ili savjet o razvoju karijere?
Uvijek smo ti na raspolaganju.

Profesori i predavači Effectus Visokog učilišta svojim su studentima uvijek i bez iznimke na raspolaganju. Uz njih, najčešće ćeš kontaktirati s našom referadom.

Uvjeri se u pristupačnost svih zaposlenika Effectusa.