Temeljne funkcije upravljanja

Asistenti /

ECTS bodovi 6

Sati predavanja 45

Sati vježbe 15

Sati seminarske nastave 0

Ukratko o kolegiju:

"

Ciljevi:

Ciljevi
Upoznavanje s osnovnim pojmovima menadžmenta i menadžerskim funkcijama. Savladavanjem predmeta studenti stječu bazne kompetencije za učinkovito korištenje stečenog znanja u poslovanju neke tvrtke ili unutar neke poslovne funkcije.
Sadržaj
POČELA MENADŽMENTA - Uvod u menadžment - Karakteristike menadžmenta - Menadžerske vještine i tehnike - Trendovi upravljanja u suvremenom svijetu - Funkcije menadžmenta/upravljanja - Okruženje menadžmenta - PESTLE I SWOT analiza - Etika i društvena odgovornost PLANIRANJE KAO FUNKCIJA MENADŽMENTA - Definiranje i elementi planiranja - Proces i sadržaj planiranja - Razine planiranja - Strategija i strateški menadžment - Poslovna misija i vizija gospodarskog subjekta - Financijsko planiranje - Poslovno odlučivanje ORGANIZIRANJE KAO FUNKCIJA MENADŽMENTA - Oblikovanje temeljne organizacijske strukture - Vrste organizacijske strukture - Faktori utjecaja na odabir organizacijske strukture - Utjecaj promjena na organizaciju - Novi modeli razvoja organizacijskih subjekata - Klasteri - Koordinacija MENADŽMENT LJUDSKIH POTENCIJALA - Temelji upravljanja ljudskim potencijalima - Ciljevi upravljanja ljudskim potencijalima - Ciklus ljudskih potencijala - Planiranje ljudskih potencijala - Proces pribavljanja i selekcija - Motivacija zaposlenika - Profesionalni razvoj - Upravljanje karijerom VOĐENJE - Menadžeri vs. vođe - Teorije vodstva - Individualno i grupno ponašanje - Vrste timova - Uloge članova timova - Konflikti - Timski rad i poslovna komunikacija KONTROLIRANJE KAO FUNKCIJA MENADŽMENTA - Pojam i proces kontroliranja - Sustavi i razine kontrole - Upravljanje kvalitetom - Vrste normi - TQM - MIS - Business Intelligence
Ishodi učenja
I1 - Objasniti pojmove, funkcije, razvoj i okruženje menadžmenta.
I2 - Pripremiti plan poslovanja.
I3 - Odabrati prikladnu organizacijsku strukturu.
I4 - Diskutirati o ulozi ljudskih potencijala u poslovnim organizacijama
I5 - Interpretirati obilježja individualnog i grupnog ponašanja, motivacije te vođenja i stilova vođenja
I6 - Pripremiti sustav kontrole za poslovnu organizaciju ili neki njezin dio.
Obavezna literatura
Horvat, Đuro (redaktor): Temeljne funkcija upravljanja - drugo dopunjeno i prošireno izdanje, Visoko učilište Effectus - visoka škola za financije i pravo, Zagreb, 2015. Materijali s nastave (predavanja i vježbe)

Cijena studija i načini financiranja

Cijena studija ovisi o vrsti i modelu plaćanja. Prilikom upisa (prilikom potpisa ugovora) student odabire vrstu i model plaćanja cijene studija.

Za detaljne informacije posjeti stranicu Cijena studija ili nas kontaktirajte!

Trebaš još informacija o studiju ili savjet o razvoju karijere?
Uvijek smo ti na raspolaganju.

Profesori i predavači Effectus Visokog učilišta svojim su studentima uvijek i bez iznimke na raspolaganju. Uz njih, najčešće ćeš kontaktirati s našom referadom.

Uvjeri se u pristupačnost svih zaposlenika Effectusa.