Kontroling

Asistenti /

ECTS bodovi 7

Sati predavanja 28

Sati vježbe 28

Sati seminarske nastave 0

"

Ciljevi:

Ciljevi
Cilj ovog predmeta je razvijati sposobnost studenata kako bi bili u mogućnosti definirati te objasniti ulogu i zadatke kontrolinga kao upravljačkog koncepta i neophodne sastavnice svake moderno ustrojene i usmjerene organizacije. Naučiti studente primijeniti kontrolerske modele i alate te interpretirati njihovu praktičnu primjenu. Poticati studente u kreiranju i razvijanju studija slučaja primjerice kako uvoditi i razvijati kontroling u hrvatskom gospodarstvu. Na taj način studenti bi naučili kako odabrati i primijeniti određeni model uvođenja kontrolinga te u konačnici naučiti kako demonstrirati i obraniti svoj koncept.
Sadržaj
OSNOVE KONTROLINGA Potreba za kontrolingom. Interne odrednice kontrolinga. Eksterne odrednice kontrolinga. Generacije kontrolinga. Registrator. Navigator. Inovator. Realnost kontrolinga u poduzećima u svijetu. Realnost kontrolinga u Hrvatskoj. Koncepcije kontrolinga (računovodstveno orijentirana koncepcija, informacijski orijentirana koncepcija, upravljački orijentirana koncepcija), odnos kontrolinga i drugih srodnih područja. FUNKCIJA I INSTRUMENTI KONTROLINGA Kontroling kao dopuna i stručna podrška managementu. Načela kontrolinga (koordinacija, integracija). Objekti i instrumenti kontrolinga. Sustav vrednota. Sustav planiranja. Sustav kontrole. Informacijski sustav. Sustav organiziranja. Sustav upravljanja ljudskim potencijalima. Uloga kontrolinga u koordinaciji i integraciji pojedinih sustava. Analiza poslovanja i kontroling; Metode i tehnike analize poslovanja; Upravljanje kvalitetom i poslovni rezultat;. PROCES KONTROLINGA Kontroler kao moderator. Operativni i strategijski kontroling. Instrumenti operativnog kontrolinga. Instrumenti strategijskog kontrolinga. Planiranje i plan kao instrument upravljanja poslovnim rezultatom; Analiza i ocjenjivanje kadrovskih resursa i potencijala; Analiza i ocjenjivanje imovine; Analiza i racionalizacija troškova poslovanja; Mjerenje i ocjenjivanje poslovnog rezultata; Mjerenje i ocjenjivanje poslovne uspješnosti; Analiza i racionalizacija poslovnih funkcija i procesa; Analiza i ocjenjivanje efikasnosti upravljanja BALANCED SCORECARD KAO OKOSNICA KONTROLINGA Balanced Scorecard kao sustav upravljanja. Financijsko ekonomska perspektiva. Perspektiva kupaca. Perspektiva internih procesa. Perspektiva učenja i razvoja. Uzajamna povezanost pojedinih perspektiva. INSTITUCIONALNI ASPEKT KONTROLINGA Determinante institucionalnog aspekta. Uvođenje kontrolinga u poduzeće - determinante. Problemi uvođenja. Izbor koncepcije uvođenja. Profil osobe kontrolera. Mjerenje učinaka kontrolinga.
Ishodi učenja
I1 - Analizirati razliku između strateškog i operativnog kontrolinga te povezanost kontrolinga s drugim funkcijama u poduzeću.
I2 - Interpretirati procese kontrolinga te kontrolerske modele i alate s naglaskom na ekonomske pokazatelje.
I3 - Prezentirati koncept kontrolinga kao upravljačke funkcije poduzeća s naglaskom na troškovno i upravljačko računovodstvo.
I4 - Argumentirati ulogu kontrolinga u poduzećima kao i njegovih objekata s naglaskom na sustav planiranja kao objekt kontrolinga.
I5 - Argumentirati ulogu kontrolinga u poduzećima kao i njegovih objekata s naglaskom na sustav izvještavanja (zalihe, prodaju/kupce, marketing, ljudske potencijale).
I6 - Interpretirati koncept kontrolinga s naglaskom na financijsko računovodstvo (primjena MSFI/HSFI).
Obavezna literatura
Gulin et al., Poslovno planiranje kontrola i analiza, HZRIF, 2012.

Cijena studija i načini financiranja

Cijena studija ovisi o vrsti i modelu plaćanja. Prilikom upisa (prilikom potpisa ugovora) student odabire vrstu i model plaćanja cijene studija.

Za detaljne informacije posjeti stranicu Cijena studija ili nas kontaktirajte!

Trebaš još informacija o studiju ili savjet o razvoju karijere?
Uvijek smo ti na raspolaganju.

Profesori i predavači Effectus Visokog učilišta svojim su studentima uvijek i bez iznimke na raspolaganju. Uz njih, najčešće ćeš kontaktirati s našom referadom.

Uvjeri se u pristupačnost svih zaposlenika Effectusa.