Revizija

Nastavnici

Ivan Galek

Maja Janach

Asistenti 

ECTS bodovi 6

Sati predavanja 28

Sati vježbe 28

Sati seminarske nastave 0

"

Ciljevi:

Ciljevi
Sadržaj
Uvod svrha, vrste revizija i revizora, pojavni oblici i nastanak interne i eksterne revizije, uloga revizije u upravljanju kompanijom, regulatorni okvir revizija Sustav internih kontrola pojam, ciljevi i značajke internog nadzora, interni nadzor i interna revizija, uloga i instrumenta upravljanja rizicima poslovanja, preventivne, detektivne i korektivne kontrole, monitoring kontrola, međunarodni standardi interne revizije, hrvatski standardi interne revizije, proces interne revizije. Revizija financijskih izvještaja geneza, zakonsko uređivanje revizije u Republici Hrvatskoj. Pristup u obavljanju. Kodeks etike i Međunarodni revizijski standardi. Uloga okvira financijskog izvještavanja u izvješćivanju temeljem obavljanja revizije. Postupak obavljanja revizije. Sadržaj i oblik izvješća neovisnog revizora. Modificirano izvješće neovisnog revizora. Mišljenje i vrste mišljenja. Odgovornosti revizora. Uloga i nadležnosti Hrvatske revizorske komore. Tarife. Uloga i nadležnosti Međunarodne federacije računovođa. Reviziji srodne usluge uvid, dogovoreni postupci i komplilacija. Sadržaj, sličnosti i razlike u odnosu na reviziju financijskih izvještaja. Unutarnja (interna) revizija uloga i odnos spram eksterne revizije. Vrste unutarnjih revizija. Kodeks etike i Standardi interne revizije. Odgovornost internih revizora. Izvješćivanje. Ostale vrste revizija ; revizija poslovanja i revizija sukladnosti. Sadržaj i odnos spram eksterne i interne revizije. Pojam i razvoj državne revizije. Prijevare i pogreške ; uloga interne i ekstrerne revizije u otkrivanju pogreški i prijevara
Ishodi učenja
I1 - Analizirati vrste revizija, njihove svrhe i uloge
I2 - Identificirati vrste i ciljeve internih kontrola.
I3 - Vrednovati metode revizije i njihovo korištenje.
I4 - Upravljati koracima i postupcima interne revizije.
I5 - Upravljati koracima i postupcima eksterne revizije.
I6 - Preporučiti metode otkrivanja i sprječavanja pogrešaka i prijevara postupcima interne i eksterne revizije.
Obavezna literatura
Sever Mališ, Sanja; Tušek, Boris; Žager, Lajoš: Revizija – načela, standardi, postupci, HZRIFD, Zagreb, 2012.

Cijena studija i načini financiranja

Cijena studija ovisi o vrsti i modelu plaćanja. Prilikom upisa (prilikom potpisa ugovora) student odabire vrstu i model plaćanja cijene studija.

Za detaljne informacije posjeti stranicu Cijena studija ili nas kontaktirajte!

Trebaš još informacija o studiju ili savjet o razvoju karijere?
Uvijek smo ti na raspolaganju.

Profesori i predavači Effectus Visokog učilišta svojim su studentima uvijek i bez iznimke na raspolaganju. Uz njih, najčešće ćeš kontaktirati s našom referadom.

Uvjeri se u pristupačnost svih zaposlenika Effectusa.