Asistenti 

ECTS bodovi 5

Sati predavanja 28

Sati vježbe 28

Sati seminarske nastave 0

"

Ciljevi:

Ciljevi
Cilj predmeta je upoznati studente s metodološkim pristupom pisanja diplomskoga rada. Studenti će kroz praktične primjere usvojiti znanja i vještine potrebne za samostalno definiranje teme rada, postavljanje hipoteza, odabir metodološkog okvira te izbora i navođenja literature kao i o metodama deskriptivne statistike. Studenti će se upoznati i s tehničkim pravilima pisanja rada,pravilima citiranja i parafraziranja. Kroz pojedinačne i grupne vježbe studenti će usvojiti vještinu razrade teme kroz definiranje poglavlja i potpoglavlja. Osobita pozornost posvetit će se isticanju važnosti znanstveno-stručnog doprinosa i pravilima etike pisanja rada.
Sadržaj
Uvod u metodologiju znanstveno-istraživačkog rada Pojam i svrha istraživanja, Vrste istraživanja i Odabir metodološkog pristupa (Kvantitativna metodologija, Kvalitativna metodologija) Faze istraživanja Određenje područja; prikupljanje literature/ Razvoj teorijskog okvira/ Definiranje ciljeva i istraživačkih pitanja Definiranje varijabli i ljestvica mjerenja i oblikovanje hipoteza Nacrt istraživanja, Definiranje uzorka, Metode prikupljanja podataka, Odabir instrumenata istraživanja Prikupljanje i obrada podataka Obrada i analiza podataka, Prikazivanje rezultata istraživanja, Definiranje zadatka diplomskog rada 22 Prezentacija vlastitog nacrta istraživanja Izrada individualnog nacrta istraživanja i tehnički izgled rada Definiranje zadatka diplomskog rada, Prezentacija vlastitog nacrta istraživanja, Jezik i stil pisanja, Navođenje literature/Citiranje, Parafraziranje, navođenje slika i tablica, Dijelovi diplomskog rada Izrada prezentacije za usmenu obranu Definiranje sadržaja i opsega prezentacije Prezentacijske vještine i tehnike Rasprava rezultata istraživanja Grafički prikaz rezultata Analiza i interpretacija rezultata
Ishodi učenja
I1 - Razlikovati modele kvalitativnog i kvantitativnog istraživanja, cilj i hipoteze istraživanja.
I2 - Operacionalizirati istraživačke varijable i faze postupka istraživanja.
I3 - Odabrati metode i tehnike prikupljanja i obrade podataka te uzorak i instrumente istraživanja.
I4 - Prezentirati i obraniti strukturu prijedloga istraživanja.
I5 - Razumjeti tehničko oblikovanje rada, pravila citiranja i parafraziranja.
I6 - Interpretirati rezultate istraživanjima.
Obavezna literatura
Pološki Vokić, N. , Sinčić Ćorić, D., Tkalac Verčič, A. (2011).Priručnik za metodologiju istraživačkog rada, M.E.P., Zagreb. Jurić, V. (2017). Statistika 2 (odabrana poglavlja) -recenzirani nastavni materijal ISBN 978-953-56684-3-5

Cijena studija i načini financiranja

Cijena studija ovisi o vrsti i modelu plaćanja. Prilikom upisa (prilikom potpisa ugovora) student odabire vrstu i model plaćanja cijene studija.

Za detaljne informacije posjeti stranicu Cijena studija ili nas kontaktirajte!

Trebaš još informacija o studiju ili savjet o razvoju karijere?
Uvijek smo ti na raspolaganju.

Profesori i predavači Effectus Visokog učilišta svojim su studentima uvijek i bez iznimke na raspolaganju. Uz njih, najčešće ćeš kontaktirati s našom referadom.

Uvjeri se u pristupačnost svih zaposlenika Effectusa.