Organizacijsko ponašanje

Asistenti

ECTS bodovi 7

Sati predavanja 28

Sati vježbe 28

Sati seminarske nastave 0

"

Ciljevi:

Ciljevi
Namjena i cilj predmeta: Predmet nudi pregled novijih teorijskih koncepata i novijih spoznaja na području organizacijskog ponašanja. Cilj predmeta je studente upoznati sa procesom proučavanja ponašanja u organizacijama i osposobiti ih za samostalno planiranje i izvođenje takvih procesa.
Sadržaj
- Osnove organizacijskog ponašanja - Povijesni razvoj organizacijskog ponašanja - Utjecaj kulture na organizacijsko ponašanje - Organizacijska kultura - Motivacijske teorije - Motivacija u radnoj okolini - Vođenje - Radni timovi - Upravljanje timovima - Stilovi komunikacije - Pregovaranje i rješavanje konflikata - Upravljanje raznolikošću zaposlenih
Ishodi učenja
I1 - Analizirati osnove organizacijskog ponašanja
I2 - Kategorizirati temeljne čimbenike organizacijske kulture i procijeniti njen utjecaj na organizacijsko ponašanje
I3 - Prepoznati i osmisliti model upravljanja organizacijskim znanjem i inovativnošću.
I4 - Razlikovati teorije vođenja i planirati njihovu primjenu u različitim vrstama radnih timova
I5 - Vrednovati uspješnost primjene različitih stilova komuniciranja u uspješnosti vođenja pregovora i rješavanja konflikata
I6 - Sintetizirati raznolikosti zaposlenih i odabrati primjeren način upravljanja
Obavezna literatura
Materijali s predavanja Gutić, D., Gutić Martinčić S.:Organizacijsko ponašanje, izdavač EFFECTUS, Zagreb, 2018 Robbins, S. P., Judge, T. A.: ORGANIZACIJSKO PONAŠANJE, izdavač MATE, Zagreb, 2009

Cijena studija i načini financiranja

Cijena studija ovisi o vrsti i modelu plaćanja. Prilikom upisa (prilikom potpisa ugovora) student odabire vrstu i model plaćanja cijene studija.

Za detaljne informacije posjeti stranicu Cijena studija ili nas kontaktirajte!

Trebaš još informacija o studiju ili savjet o razvoju karijere?
Uvijek smo ti na raspolaganju.

Profesori i predavači Effectus Visokog učilišta svojim su studentima uvijek i bez iznimke na raspolaganju. Uz njih, najčešće ćeš kontaktirati s našom referadom.

Uvjeri se u pristupačnost svih zaposlenika Effectusa.