Asistenti 

ECTS bodovi 6

Sati predavanja 28

Sati vježbe 28

Sati seminarske nastave 0

"

Ciljevi:

Ciljevi
Cilj je ovog predmeta razvijati sposobnost studenata da akceptiraju suštinu i relevantne karakteristike gospodarskog kaznenog prava i gospodarskog kriminaliteta, kompetentno analiziraju kaznenopravni okvir odnosno pozitivne pravne propise kojima su uređene nezakonitosti u gospodarskom poslovanju koje se manifestiraju kroz gospodarska kaznena djela i gospodarske prekršaje, razlikuju i kategoriziraju glavne načine i karakteristike izvršenja gospodarskih kaznenih djela, ocjenjuju i prosuđuju suštinu i posljedice glavnih pojavnih oblika gospodarskog kriminaliteta, valoriziraju i preispituju ulogu i značenje istraživanja i sankcioniranja gospodarskog kriminaliteta, procjenjuju i vrednuju važnost i načine prevencije gospodarskog kriminaliteta od strane države i privatnog sektora, formuliraju i organiziraju mjere sprječavanja i suzbijanja gospodarskog kriminaliteta u poslovnim subjektima i organizacijama.
Sadržaj
1. Uvod 1.1. Gospodarsko kazneno pravo – pojam i značenje 1.2. Gospodarski kriminalitet 1.2.1. Pojam 1.2.2. Karakteristike 1.2.3. Sastavnice 1.2.4. Volumen 2. Gospodarski kriminalitet – kaznenopravni okvir 2.1. Gospodarska kaznena djela u Kaznenom zakonu 2.2. Gospodarska kaznena djela u sporednom kaznenom zakonodavstvu 2.3. Gospodarski prekršaji 2.4. Odgovornost pravnih osoba za kaznena djela i prekršaje 3. Gospodarski kriminalitet – fenomenologija – modusi operandi 3.1. Zlouporabe 3.2. Prijevare 3.3. Krivotvorenja 3.4. Podmićivanja 4. Gospodarski kriminalitet – fenomenologija – atributivna obilježja 4.1. Korupcija 4.2. Pranje novca 4.3. Siva ekonomija 4.4. Pretvorbeno-privatizacijski kriminalitet 5. Gospodarski kriminalitet – istraživanje i sankcioniranje 5.1. Kriminalističko istraživanje 5.2. Forenzično istraživanje 5.3. Financijske (imovinske) istrage 5.4. Oduzimanje imovinske koristi ostvarene kaznenim djelom 6. Gospodarski kriminalitet – prevencija 6.1. Država 6.1.1. Pravni okvir 6.1.2. Institucionalni okvir 6.2. Privatni sektor 6.2.1. Privatna sigurnost 6.2.2. Korporativna sigurnost
Ishodi učenja
I1 - Ilustrirati pojmovna određenja, značenje i karakteristike gospodarskog kaznenog prava i gospodarskog kriminaliteta
I2 - Analizirati kaznenopravni okvir gospodarskog kriminaliteta te odgovornost pravnih osoba za gospodarska kaznena djela i prekršaje
I3 - Razlikovati glavne načine i karakteristike izvršenja (moduse operandi) gospodarskih kaznenih djela
I4 - Ocijeniti suštinu, rizike nastajanja i posljedice glavnih pojavnih oblika gospodarskog kriminaliteta s obzirom na njegova atributivna obilježja
I5 - Valorizirati ulogu i značenje istraživanja i sankcioniranja gospodarskog kriminaliteta
I6 - Procijeniti važnost i načine prevencije gospodarskog kriminaliteta od strane države i privatnog sektora
Obavezna literatura
Orlović, A. (2016.): Gospodarska kriminalistika (Uvod u kriminalističko istraživanje gospodarskog kriminaliteta i korupcije), Ministarstvo unutarnjih poslova Republike Hrvatske - Policijska akademija, Zagreb Kazneni zakon, Narodne novine 125/11, 144/12.

Cijena studija i načini financiranja

Cijena studija ovisi o vrsti i modelu plaćanja. Prilikom upisa (prilikom potpisa ugovora) student odabire vrstu i model plaćanja cijene studija.

Za detaljne informacije posjeti stranicu Cijena studija ili nas kontaktirajte!

Trebaš još informacija o studiju ili savjet o razvoju karijere?
Uvijek smo ti na raspolaganju.

Profesori i predavači Effectus Visokog učilišta svojim su studentima uvijek i bez iznimke na raspolaganju. Uz njih, najčešće ćeš kontaktirati s našom referadom.

Uvjeri se u pristupačnost svih zaposlenika Effectusa.