Porezni sustav i primjena u Republici Hrvatskoj

Sati predavanja 56

Sati vježbe 28

Sati seminarske nastave 0

"

Ciljevi:

Ciljevi
Porezni sustav predstavlja važan element poslovanja svakog gospodarskog subjekta, pa njegovo poznavanje može značajno utjecati na uspješnost poduzeća. Savladavanjem predmeta Porezni sustav i primjena u RH studenti stječu bazne kompetencije potrebne za praktičnu primjenu znanja o poreznom sustavu u praksi, prepoznavanje poreznih učinaka te specifična znanja vezana za dva najznačajnija oblika poreza: poreza na dobit i poreza na dohodak. Također, poseban naglasak je stavljen na to da se studenti upoznaju s pojedinim temama koje su značajne za njihov kasniji rad u praksi, zbog čega je naglasak stavljen na analizu slučajeva iz prakse i praktičnu primjenu teorije koja se obrađuje na predavanjima.
Sadržaj
Porezni sustav u praksi. Opći porezni zakon. Načela poreznog postupka. Porezno pravni i porezno dužnički odnos. Sudionici poreznog postupka. Mjesna određenost poreznog obveznika. Nadležnost poreznih tijela. Opće postupovne odredbe. Porezni akti. Utvrđivanje činjenica u poreznom postupku. Zastara. Plaćanje poreza i kamata. Pravni lijekovi. Porezni prekršaji. Učinci oporezivanja. Porezna evazija. Prevaljivanje poreza. Višestruko oporezivanje. Nadoporezivanje. Kumuliranje poreza. Dvostruko oporezivanje. Izbjegavanje dvostrukog oporezivanja. Posredni porezi. Porez na dodanu vrijednost (predmet oporezivanja, porezna osnovica, porezna stopa, ispostavljanje računa, obračunsko razdoblje i obračun poreza, porezna oslobođenja i olakšice). Porez na promet nekretnina. Porez na dobit. Obveznik poreza na dobit. Metodologija utvrđivanja poreza na dobit (polazna veličina, stavke korekcije polazne veličine, porezna osnovoca, porezna obveza, porezni predujmovi) Porez na dohodak. Porezni obveznik. Izvori dohotka. Porezna osnovica i porezne stope. Porezno razdoblje. Primici koji se ne smatraju dohotkom ili oporezivim dohotkom. Dohodak od nesamostalnog rada. Dohodak od samostalne djelatnosti. Dohodak od imovine i imovinskih prava. Dohodak od kapitala. Dohodak od osiguranja. Drugi dohodak. Godšnja porezna prijava.
Ishodi učenja
I1 - Analizirati ključne elemente poreznog sustava
I2 - Identificirati posredne poreze (PDV, Trošarine)
I3 - Sastaviti porezne prijave posrednih poreza
I4 - Identificirati neposredne poreze (Porez na dobit i Porez na dohodak)
I5 - Sastaviti porezne prijave poreza na dobit
I6 - Sastaviti porezne prijave poreza na dohodak
Obavezna literatura
Božidar Jelčić, Olivera Lončarić-Horvat, Jure Šimović, Hrvoje Arbutina: Financijsko pravo i financijska znanost (Narodne novine, Zagreb, 2008. god)

Cijena studija i načini financiranja

Cijena studija ovisi o vrsti i modelu plaćanja. Prilikom upisa (prilikom potpisa ugovora) student odabire vrstu i model plaćanja cijene studija.

Za detaljne informacije posjeti stranicu Cijena studija ili nas kontaktirajte!

Trebaš još informacija o studiju ili savjet o razvoju karijere?
Uvijek smo ti na raspolaganju.

Profesori i predavači Effectus Visokog učilišta svojim su studentima uvijek i bez iznimke na raspolaganju. Uz njih, najčešće ćeš kontaktirati s našom referadom.

Uvjeri se u pristupačnost svih zaposlenika Effectusa.