Asistenti 

ECTS bodovi 6

Sati predavanja 30

Sati vježbe 30

Sati seminarske nastave 0

"

Ciljevi:

Ciljevi
Od studenata se očekuje da razviju: a) opće kompetencije - razumjeti smisao i značaj digitalne ekonomije za pojedinca i društvo u cjelini te tržište i poduzeća - razlikovati mikro- i makroekonomske implikacije na poslovanje u provođenju digitalnih strategija - primijeniti spoznaje o etičkim načelima kod planiranja digitalnih transformacija b) specifične kompetencije - evaluirati utjecaj rizika na poslovanje kod digitalne transformacije - kritički prosuditi odnose između kriterijskih i prediktorskih varijabli u procjeni rizika i prepoznati značaj kontrole zadanih varijabli u postupku mjerenja - prepoznati pozitivne i negativne čimbenike izabranih strategija upravljanja informacijskom i informatičkom imovinom - primijeniti stečena znanja i vještine za unaprjeđivanje i implementaciju sustava upravljanja informacijskom sigurnosti u svladavanju poslovnih izazova
Sadržaj
Uvod u digitalnu ekonomiju - Pojam digitalne ekonomije i digitalnih tehnologija - Mikro- i makroekonomski aspekti digitalne ekonomije - Digitalna ekonomija u kontekstu novca, rada i produktivnosti - Pojam digitalne transformacije poslovanja i digitalnih poslovnih platformi - Pojam disruptivnih inovacija i koncepti vezani uz digitalizaciju poslovanja - Etika i digitalne politike Upravljanje poslovanjem u digitalnoj ekonomiji - Upravljanje informacijskom imovinom, informatikom i digitalizacijom poslovanja - Evolucija IT-a u poslovanju i trendovi - Korporativno upravljanje informatikom, odgovornosti i ovlasti - Kompetencije CIO i CISO Strateško upravljanje informacijskom imovinom - Informacijski sustavi i njihove karakteristike - Strategije primjene digitalnih tehnologija i informacijska sigurnost - Digitalni poslovni model - Strategije pozicioniranja informacijskih sustava - Nacrt strateškog plana informatike i informacijske sigurnosti Upravljanje rizicima - Rizici digitalizacije i informacijske sigurnosti - Analiza rizika i procjena učinka na sustav informacijske sigurnosti - Strategije tretmana rizika - Strateška, financijska i tehnološka izvedivost ulaganja u informatiku i informacijsku sigurnost Međunarodne norme i standardi sustava upravljanja kvalitetom i informacijskom sigurnosti - QMS - ISMS i PIMS - CobIT - ITIL - Revizija informacijskih sustava - Pojam revizije informacijskih sustava - Postupak provedbe revizije informacijskih sustava
Ishodi učenja
I1 - Razložiti temeljne postavke o prirodi opće digitalizacije te procesima koji su u njenoj podlozi.
I2 - Objasniti značaj temeljnih načela digitalne ekonomije i njihov međusobni odnos.
I3 - Interpretirati dinamiku uvođenja digitalne transformacije i sustava upravljanja informacijskom sigurnosti prema njihovim razvojnim fazama.
I4 - Analizirati rizike vezane uz informacijsku imovinu te procijeniti njihov utjecaj na poslovanje
I5 - Predložiti valjane i pouzdane instrumente procjene (mjerenja) rizika za potrebe određene poslovne organizacije.
I6 - Postaviti smjernice unaprjeđenja poslovanja korištenjem međunarodnih normi i standarda vezanih uz upravljanje kvalitetom te informacijskom i informatičkom sigurnosti.
Obavezna literatura
Ivanković, Ž. (2018) Besplatno: Uvod u političku ekonomiju digitalnog doba, Zagreb: Jesenski i Turk Spremić, M. (2017): Digitalna transformacija poslovanja, Zagreb: Sveučilište u Zagrebu, Ekonomski fakultet

Cijena studija i načini financiranja

Cijena studija ovisi o vrsti i modelu plaćanja. Prilikom upisa (prilikom potpisa ugovora) student odabire vrstu i model plaćanja cijene studija.

Za detaljne informacije posjeti stranicu Cijena studija ili nas kontaktirajte!

Trebaš još informacija o studiju ili savjet o razvoju karijere?
Uvijek smo ti na raspolaganju.

Profesori i predavači Effectus Visokog učilišta svojim su studentima uvijek i bez iznimke na raspolaganju. Uz njih, najčešće ćeš kontaktirati s našom referadom.

Uvjeri se u pristupačnost svih zaposlenika Effectusa.