EFFECTUS-u izdana Dopusnica za izvođenje MBA studija Poslovno upravljanje

Uvažavajući tradiciju i stečenu reputaciju te sva pozitivna dostignuća postojećeg diplomskog studija „Menadžment financija“, Visoko učilište EFFECTUS – visoka škola za financije i pravo uspješno je razvila novi koncept studija diplomske razine. Počevši od akademske godine 2016/2017., na EFFECTUS-u ćemo izvoditi MBA studij POSLOVNO UPRAVLJANJE, s tri smjera: Menadžment financija, Porezi i poslovno pravo i Menadžment ljudskih potencijala i znanja.

Nakon uspješno provednog postupka odobravanja (pozitivnih recenzija neovisnih recenzenata, pozitivnog mišljenja Akreditacijskog savjeta Agencije za znanost i visoko obrazovanje te suglasnosti na predložene izmjene i dopune koju je dala Agencija) nadležni Ministar izdao je Visokom učilištu EFFECTUS – visokoj školi za financije i pravo Dopusnicu za izvođenje MBA diplomskog studija POSLOVNO UPRAVLJANJE sa smjerovima: (1) Menadžment financija, (2) Porezi i poslovno pravo i (3) Menadžment ljudskih potencijala i znanja.

Studij Poslovno upravljanje – MBA s tri različita smjera predstavlja iskorak u programskom razvoju EFFECTUS-a. Prema mišljenju jednog od recenzenata, „cjelina studija predstavlja na nacionalnoj razini, što je dodatna kvaliteta, inovativnu koncepciju u relevantnoj mjeri.“ Dakle, riječ je o potpuno novoj koncepciji studiranja koja se temelji na integriranosti različitih područja te na interdisciplinarnosti. Ta nova koncepcija omogućuje usvajanje širokog spektra specifičnih kompetencija i u najvećoj mogućoj mjeri uvažava činjenicu da promjene na strani potražnje u strukturi tržišta rada od diplomske razine studija zahtijevaju višedimenzionalan pristup obrazovanju. Također, konceptualna kreacija novog studija stvorila je veći broj alternativa u izboru karijernog puta studenata diplomske razine studija.

Novi specijalistički diplomski stručni studij pod nazivom POSLOVNO UPRAVLJANJE – MBA koncipiran je tako da sadrži 8 (osam) obvezatnih predmeta na prvoj godini studija. Ti predmeti zajednički su predmeti svim studentima koji su upisani na taj studij. Po okončaju nastave iz prvog semestra studentima se otvara proces odabira smjera studija, a predmete jednog od tri ponuđena smjera će studenti upisivati kod upisa druge godine studija. Ta su tri smjera studija:

  1. Menadžment financija
  2. Porezi i poslovno pravo
  3. Menadžment ljudskih potencijala i znanja

Dobivanjem Dopusnice stekli su se, počevši od akademske godine 2016/2017. uvjeti za upis nove genaracije studenata. O uvjetima upisa na studij – vidjeti ovdje.

Nastava na novom studiju započinje 10.10.2016.

POSTANI NAŠ STUDENT

Ispuni obrazac i kontaktirat ćemo te za više informacija
    Predajom/slanjem ove prijave dajem svoju suglasnost EFFECTUS da u njoj navedene osobne podatke prikuplja, obrađuje i pohranjuje u svrhu provedbe predmetne prijave, upisa na studij, u svrhu kontaktiranja, u svrhu sklapanja ugovora. Potvrđujem da sam prije slanja prijave upoznat/a sa svojim pravima i ostalim postupanjima u odnosu na prikupljanje, obradu, objavu i pohranu mojih osobnih podataka u predmetne svrhe, kao i sa upravljanje privolama, te da će biti zaštićeni od pristupa neovlaštenih osoba, te pohranjeni na sigurno mjesto i čuvani u skladu s uvjetima i rokovima predviđenim zakonskim propisima, aktima i odlukama EFFECTUS-a. Potvrđujem da sam upoznat/a da svoja prava i postupanja u odnosu na moje osobne podatke mogu vidjeti i na web stranici https://effectus.com.hr/politika-privatnosti/.

    PRATI NAS