Izvanredni profesor

Dubravko Radošević

Dubravko Radošević

Viši znanstveni suradnik
Izvanredni profesor

Predmeti

Životopis

OBRAZOVANJE

2018. znanstveno nastavno zvanje naslovni izvanredni profesor na Ekonomskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu
2011. docentura na Ekonomskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu
2009. doktorirao na Ekonomskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu 
1981. magistrirao na Ekonomskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu 
1976. diplomirao na Ekonomskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu

RADNO ISKUSTVO

2010. – danas – Ekonomski institut, Zagreb
2000. – 2010. – Ured Predsjednika Republike Hrvatske
1998. – 2000. – Ekonomski institut, Zagreb
1991. – 1998. – Hrvatska narodna banka
1985. – 1991. – Izvršno vijeće Sabora SR Hrvatske/Vlada Republike Hrvatske
1983. – 1985. – Republički komitet za odnose s inozemstvom SR Hrvatske
1976. – 1983. – Zagrebačka banka d.d. Zagreb

PODRUČJA INTERESA

Makroekonomija
Gospodarski sustav i ekonomski rast
Monetarna ekonomika
Međunarodne financije
Ekonomika EU
Suvremene ekonomske teorije
Politička ekonomija

Bibliografija

 1. Radošević, Dubravko, 2017, “Proširenje Eurozone i (de)financijalizacija”, Social Europe, London, 3. listopada 2017.
 2. Radošević, Dubravko, 2017, “Financijska tržišta i dužnička kriza u Europskoj uniji: Sprečavanje prenošenja financijske krize sa periferije EU na eurozonu”; MPRA Paper No 78613; Munich Personal RePEc Archive; München, 22. 4. 2017., München.
 3. Radošević, Dubravko i Vladimir Cvijanović, (ured.), 2015, Financijalizacija i financijska kriza u Jugoistocnoj Europi, Frankfurt am Main: Peter Lang International Academic Publishers.
 4. Radošević, Dubravko, 2012, Kapitalni tokovi, tečaj i Europska monetarna unija, Zagreb: Visoka škola međunarodnih odnosa i diplomacije Dag Hammarskjöld.
 5. Radošević, Dubravko, 2012, “Fiscal Policy in Crisis: Rethinking Austerity“, International Review of Economics and Business, 15(2), Zagreb: Ekonomski fakultet Zagreb, str. 45–61.
 6. Radošević, Dubravko, 2012, “Politička ekonomija hrvatske financijske krize“, objavljeno u zborniku radova Krizno stanje hrvatskog gospodarstva i pravci zaokreta ekonomske politike iz prorecesijske u razvojnu, str. 33–59, Zagreb: Hrvatska akademija znanosti i umjetnosti.
 7. Radošević, Dubravko, 2012, “Upravljanje kapitalnim računom Hrvatske i dužnička kriza Europske monetarne unije: Preispitivanje“, Ekonomski pregled, 63(3-4) str. 127–162.
 8. Radošević, Dubravko, 2010, “Platna bilanca, inozemna zaduženost i ekonomska politika Hrvatske“, Ekonomija, 17(1), str. 1–39.
 9. Radošević, Dubravko, 1997, Konvertibilnost valuta, Zagreb: Masmedia.

  Popis radova u Hrvatskoj znanstvenoj bibliografiji