Viši predavač

Darko Milković

Darko Milković

Darko Milković

Viši predavač

Predmeti

 • Radno pravo

Životopis

Rođen 1966. u Gospiću.
1991. diplomirao na Pravnom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu, 1994. položio pravosudni ispit.
Od 1.9.2013. sudac je Vrhovnog suda Republike Hrvatske.
2005. – 2013. Sudac Županijskog suda u Zagrebu (2006. – 2013. Zamjenik predsjednika Županijskog suda u Zagrebu, od 2008. – 2013. Predsjednik Građanskog odjela Županijskog suda u Zagrebu)
1996. – 2005. sudac Općinskog suda u Zagrebu
1994. – 1996. stručni suradnik na pravnim poslovima u poduzeću Pliva d.d. Zagreb
1992. – 1994. sudski vježbenik u Županijskom sudu u Zagrebu
Od 2009. suradnik je u nastavi na Pravnom fakultetu u Zagrebu iz područja radnog i socijalnog prava
Član je više radnih skupina Ministarstva pravosuđa Republike Hrvatske za izradu nacrta prijedloga izmjene i dopuna zakona.
Od 2011. Predsjednik je Hrvatskog društva za građanskopravnu znanost i praksu
Član je Savjeta časopisa Radno pravo
Od 2011. sudjeluje kao nastavnik (izabran u nastavno zvanje viši predavač) na predmetu Radno pravo na Visokoj školi za financije i pravo Effectus

Bibliografija

Knjige u koautorstvu:

 1.  “Zakon o radu kroz sudsku praksu”, izdavač Radno pravo, Zagreb, listopad 2007.
 2.  “Veliki komentar novog zakona o radu” izdavač Vaša knjiga, ožujak 2010.
 3. “Zakon o radu” komentar, sudska praksa, ogledni primjeri, izdanje TEB Zagreb, srpanj 2010.

  Znanstveni radovi:

  1. “Otkaz ugovora o radu” – Godišnjak 13. XXI savjetovanja Aktualnosti Hrvatskog zakonodavstva i zakonodavne prakse, Opatija 2006. – izvorni znanstveni rad
  2.  “Izbor članova radničkih vijeća” – Godišnjak 14. XXII savjetovanja Aktualnosti Hrvatskog zakonodavstva i zakonodavne prakse, Opatija 2007. – izvorni znanstveni rad
  3. “Ostvarivanje prava radnika na naknadu plaće u parničnom i ovršnom postupku” – Godišnjak 15., XXIII savjetovanja Aktualnosti Hrvatskog zakonodavstva i zakonodavne prakse, Opatija 2008. – izvorni znanstveni rad
  4. “Aktualnosti radnih odnosa – gospodarska kriza i položaj stranaka ugovora o radu” – Godišnjak 16., XXIV savjetovanje Aktualnosti Hrvatskog zakonodavstva i zakonodavne prakse, Opatija 2009. – pregledni znanstveni rad
  5. “Primjena novog Zakona o radu u vezi s parničnim postupkom” – Godišnjak 17., XXV savjetovanje Aktualnosti Hrvatskog zakonodavstva i zakonodavne prakse, Opatija 2010. – izvorni znanstveni rad
  6. “Radno pravo – radno vrijeme, godišnji odmor, isprave o plaći i otkaz ugovora o radu prema izmijenjenim propisima radnog prava” (koautor s dr. sc. M. Zuber) – Godišnjak 17., XXVI savjetovanje Aktualnosti Hrvatskog zakonodavstva i zakonodavne prakse, Opatija 2011. – izvorni znanstveni rad
  7. “Novela Zakona o radu iz 2013 i kolektivni otkazi u svjetlu primjene europskog prava” – Godišnjak 19., XXVIII savjetovanje Aktualnosti Hrvatskog zakonodavstva i zakonodavne prakse, Opatija 2013.