1000. obrana na EFFECTUS-u!

  1. ožujka 2022. godine ostat će zapamćen na EFFECTUS-u jer s ponosom možemo objaviti da su naši studenti Anamarija Mihalj i Miroslav Bečić obilježili jubilarnu 1000. i 1001. obranu rada!

Prva svečana obrana završnog rada uspješno je održana davne 2012. godine, a punih 10 godina ponosni smo na sve diplomante EFFECTUS-a.

Anamarija Mihalj je pod mentorstvom nastavnice Jelene Uzelac obranila završni rad preddiplomskog studija Financije i pravo na temu: „Radni sporovi“, a kolega Miroslav Bečić je na temu: „Posebni porezi i trošarine“ uspješno okončao preddiplomski studij Financije i pravo pod mentorstvom našeg nastavnika i glavnog direktora mr.sc. Miljenka Javorovića.

Predsjednik povjerenstva dr.sc. Vedran Ceranić obrane je završio riječima „…time ste zadovoljili uvjete koji su propisani zakonom i općim aktima EFFECTUS-a, a koji su predviđeni za stjecanje stručnog naziva koji Vam po zakonu pripada“, a koje su svim našim diplomantima ostale u sjećanju.

Anamarija i Miroslav svoje obrazovanje nastavljaju na diplomskom studiju Poslovno upravljanje – MBA, a za koji od 5 ponuđenih smjerova će se specijalizirati, odlučit će pri upisu 2. godine studija.

Našim dragim diplomantima želimo iskrene čestitke, uspješno polaganje ispita i napredak na osobnom i poslovnom planu.

POSTANI NAŠ STUDENT

Ispuni obrazac i kontaktirat ćemo te za više informacija
    Predajom/slanjem ove prijave dajem svoju suglasnost EFFECTUS da u njoj navedene osobne podatke prikuplja, obrađuje i pohranjuje u svrhu provedbe predmetne prijave, upisa na studij, u svrhu kontaktiranja, u svrhu sklapanja ugovora. Potvrđujem da sam prije slanja prijave upoznat/a sa svojim pravima i ostalim postupanjima u odnosu na prikupljanje, obradu, objavu i pohranu mojih osobnih podataka u predmetne svrhe, kao i sa upravljanje privolama, te da će biti zaštićeni od pristupa neovlaštenih osoba, te pohranjeni na sigurno mjesto i čuvani u skladu s uvjetima i rokovima predviđenim zakonskim propisima, aktima i odlukama EFFECTUS-a. Potvrđujem da sam upoznat/a da svoja prava i postupanja u odnosu na moje osobne podatke mogu vidjeti i na web stranici https://effectus.com.hr/politika-privatnosti/.

    PRATI NAS