Ariana Vela na EFFECTUS-u

Ariana Vela, MBA, alumni stručnog studija Financije i pravo na EFFECTUS-u,  zamjenica predsjednika Poslovno gospodarskog savjeta EFFECTUS-a i jedna od vodećih hrvatskih konzultantica za EU fondove, strateško planiranje, pripremu i provedbu projekata održala je izuzetno zanimljivo javno predavanje za studente 2. godine diplomskog studija Poslovno upravljanje-MBA, smjer Menadžment financija.

Predavanje je održano u sklopu predmeta Izrada investicijskog projekta na temu: „PRIPREMA PROJEKATA FINANCIRANIH IZ FONDOVA EUROPSKE UNIJE U FINANCIJSKOM RAZDOBLJU OD 2021.-2027.“

Predavanje je popraćeno s velikim zanimanjem od strane studenata.

POSTANI NAŠ STUDENT

Ispuni obrazac i kontaktirat ćemo te za više informacija
    Predajom/slanjem ove prijave dajem svoju suglasnost EFFECTUS da u njoj navedene osobne podatke prikuplja, obrađuje i pohranjuje u svrhu provedbe predmetne prijave, upisa na studij, u svrhu kontaktiranja, u svrhu sklapanja ugovora. Potvrđujem da sam prije slanja prijave upoznat/a sa svojim pravima i ostalim postupanjima u odnosu na prikupljanje, obradu, objavu i pohranu mojih osobnih podataka u predmetne svrhe, kao i sa upravljanje privolama, te da će biti zaštićeni od pristupa neovlaštenih osoba, te pohranjeni na sigurno mjesto i čuvani u skladu s uvjetima i rokovima predviđenim zakonskim propisima, aktima i odlukama EFFECTUS-a. Potvrđujem da sam upoznat/a da svoja prava i postupanja u odnosu na moje osobne podatke mogu vidjeti i na web stranici https://effectus.com.hr/politika-privatnosti/.

    PRATI NAS