Psihologija odlučivanja – praktikum

Asistenti

 

ECTS bodovi 6

Sati predavanja 28

Sati vježbe 28

Sati seminarske nastave 0

"

Ciljevi:

Ciljevi
Ljudski mozak posjeduje nevjerojatnu sposobnost procesuiranja informacija i prikazivanja svijeta koji nas okružuje. Načini na koje to čini još su u velikom dijelu neistraženi s obzirom na to da je područje kognitivnih znanosti relativno mlado i vrlo dinamično. Kognitivna psihologija proučava sve mentalne procese koji potiču jednostavna ili kompleksna ponašanja, bilo normalna ili patološka. Ona, između ostalog, uključuju i verbalne i neverbalne načine komunikacije, memoriju, percepciju, pažnju, svijest, rješavanje problema, odlučivanje itd. Ovaj predmet pruža uvid u recentne spoznaje o načinima procesuiranja informacija u ekonomskom kontekstu, s posebnim naglaskom na uloge memorije, percepcije, intuicije i rasuđivanja u ekonomskom ponašanju. Stoga je osnovni cilj predmeta omogućiti studentima usvajanje naprednih teorijskih znanja i vještina nužnih za razumijevanje kognicije, njezinih procesa i mehanizama koji sudjeluju u rješavanju (poslovnih) problema i poslovnom odlučivanju.
Sadržaj
Temeljni konstrukti bihevioralne ekonomije - Heuristike i pristranosti o Kulturne pristranosti o Organizacijske pristranosti o Osobne pristranosti o Kognitivne pristranosti - Hiperbolično diskontiranje - Nesklonost gubitku Ključni aspekti kognicije - Percepcija - Pažnja - Memorija Heuristike kao odmak od racionalnosti - Primjeri korištenja heuristika i pristranosti kao prepreka racionalnosti o Dostupnost o Potvrđivanje o Uokvirivanje o Prekomjerno samopouzdanje o Sidrenje Heuristike kao ispravno odlučivanje - Inteligencija nesvjesnoga o Heuristika pogleda o Heuristika prepoznavanja o Ekspertna intuicija o Evoluirane sposobnosti mozga Teorija dvostrukog procesiranja - Sustav 1 i Sustav 2 o Percepcija, intuicija, rasuđivanje - Uloga automatskog i emocionalnog procesiranja o Automatski i kontrolirani procesi o Afektivni i kognitivni procesi Primjeri poticaja u ponašanju i odlučivanju (teorija poticaja) - Econ vs Human u ekonomskom odlučivanju i društvenim interakcijama Različiti primjeri primjene konstrukata psihologije odlučivanja u ekonomskom odlučivanju i ponašanju - Sve je relativno - Besplatno i skupo vs jeftino - Asocijacije i emocije - Reprezentativnost i kontekst - Ponašanje drugih i navike - Samoočekivanja i inicijativa
Ishodi učenja
I1 - Kritički prosuditi temeljne konstrukte bihevioralne ekonomije u ekonomskom odlučivanju.
I2 - Kritički prosuditi ključne aspekte kognicije: percepciju, pažnju i memoriju.
I3 - Procijeniti ulogu heuristika u ekonomskom odlučivanju.
I4 - Argumentirati mišljenje o temeljnim načelima teorije dvostrukog procesiranja.
I5 - Kritički prosuditi ulogu poticaja u ponašanju i odlučivanju.
I6 - Kreirati vlastito istraživanje o primjeni konstrukata psihologije odlučivanja i njihovom utjecaju na ekonomsko ponašanje.
Obavezna literatura
Kahneman, D. (2013) Misliti, brzo i sporo, Zagreb: Mozaik knjiga.

Cijena studija i načini financiranja

Cijena studija ovisi o vrsti i modelu plaćanja. Prilikom upisa (prilikom potpisa ugovora) student odabire vrstu i model plaćanja cijene studija.

Za detaljne informacije posjeti stranicu Cijena studija ili nas kontaktirajte!

Trebaš još informacija o studiju ili savjet o razvoju karijere?
Uvijek smo ti na raspolaganju.

Profesori i predavači Effectus Visokog učilišta svojim su studentima uvijek i bez iznimke na raspolaganju. Uz njih, najčešće ćeš kontaktirati s našom referadom.

Uvjeri se u pristupačnost svih zaposlenika Effectusa.