Socijalna fizika

Asistenti: Srećko Zajec

 

ECTS bodovi 5

Sati predavanja 28

Sati vježbe 28

Sati seminarske nastave 0

"

Ciljevi:

Ciljevi
Socijalna fizika jest kvantitativna društvena znanost koja opisuje pouzdane, matematičke poveznice između (1) informacija i protoka ideja s jedne strane i (2) promjene ljudskog ponašanja s druge. Predstavlja evoluciju/nadogradnju mrežne znanosti: znanosti povezanosti. Od studenata se očekuje da razviju: a) opće kompetencije identificirati i analizirati značajke mrežne znanosti i znanosti povezanosti (from Network Scienceto Connection Science) primijeniti stečena znanja i dati svoj doprinos rješavanju kompleksnih poslovnih problema i poslovnom odlučivanju primjenom analize socijalnih mreža primijeniti stečena znanja i dati svoj doprinos rješavanju kompleksnih poslovnih problema i poslovnom odlučivanju primjenom metoda socijalne fizike b) specifične kompetencije analizirati strukture mreža te položaj i važnost subjekata i veza unutar mreže identificirati i primijeniti mogućnosti različitih software-a u analizi socijalnih mreža. primijeniti znanja i vještine mrežne znanosti i znanosti povezanosti (from Network Science to Connection Science) primjenjivati znanja i vještine iz područja analize socijalnih mreža u područjima telekomunikacija, marketinga, financija, razvoja i istraživanja, zdravstva i medicine, HR-a itd. primjenjivati znanja i vještine iz područja socijalne fizike u područjima telekomunikacija, marketinga, financija, razvoja i istraživanja, zdravstva i medicine, HR-a itd.
Sadržaj
UVOD U MREŽNU ANALIZU Što su mreže i kako nastaju Tipovi mreža koje susrećemo Osnovne tehnike izrade i analize karte povezanosti ANALIZA SOCIJALNIH MREŽA Što je to analiza socijalnih mreža (SNA) i ciljevi Prikaz osnovnih mjera kojima se opisuje mreža Metrike dijametar i gustoća. Metrike centraliteta – degree, closenes Metrike centraliteta – betweenness. Centraliziranost mreže. UVOD U SOCIJALNU FIZIKU – ključne značajke Social network incentives Information cascade probability & social conductivity & social friction Peer pressure Influence modelling Engagement score vs. energy score vs. exploration score Group thinking vs. wisdom of the crowd Big data & digital bread crumbs Reality mining Living lab & imaging chamber Sociometric badge Personal data store (PDS) The Data-Driven Society PRIMJENA SOCIJALNE FIZIKE Telekom industrija. Financije i bankarstvo. R&D. HR. Timski rad. Zdravstvo i medicina. Energetski izazovi. Poboljšanje radne učinkovitosti i utjecaj na KPI. Socijalna fizika i psihološki profili. Utjecaj na potrošače. Emocionalna i bihevioralna analitika. Analiza glasa. ANALIZA GRUPIRANOSTI U MREŽI Podgraf. Dijade, trijade. Tranzitivnost. Klika. Koeficijent grupiranja. Homofilija i koeficijent asortativnosti. Analiza grupiranosti u mreži s većim brojem entiteta FUNKCIONALOSTI SOFTVERA ZA ANALIZU SOCIJALNIH MREŽA - Gephi Upoznavanje s više vrsta softvera koji se koriste za analizu i vizualizaciju socijalnih mreža Fokusiranje na specifične funkcionalnosti prikazanih softvera Upoznavanje s preduvjetima, instalacijom, pokretanjem i mogućnostima softvera Gephi. Učitavanje i prikaz mreže unutar softvera Gephi. Korištenje osnovnih funkcionalnosti za grafičku obradu podataka - Gephi. Izračunavanje metrika unutar softvera - Gephi. Vizualna obrada podatka na osnovu izračunatih metrika - Gephi. Filtriranje odaranih podataka i izračun metrika. - Gephi FUNKCIONALOSTI SOFTVERA ZA ANALIZU SOCIJALNIH MREŽA - NodeXL Upoznavanje s preduvjetima, instalacijom, pokretanjem i mogućnostima softvera NodeXL. Učitavanje i prikaz mreže unutar softvera NodeXL. Izračun i prikaz metrika - NodeXL. Korištenje funkcionalnosti za grafičku obradu podataka - NodeXL. Vizualizacija i obrada podataka na grafu - NodeXL. Upotreba podatka s društvenih mreža (Facebook, Twitter i LinkedIn) u SNA - NodeXL. Načini prikupljanja i pripreme podataka s društvenih mreža KORIŠTENJE DRUŠTVENIH MREŽA ZA SNA ANALIZU Prikupljanje i priprema podatka za softversku analizu s profila na društvenim mrežama (Twitter) - NodeXL.. PRAKTIČNI PRIMJERI ANALIZE SOCIJALNIH MREŽA Prikaz primjene izračuna metrika i softvera u poslovnom okruženju.
Ishodi učenja
I1 - Kritički prosuditi osnovne ciljeve mrežne analize i principe nastanka mreže te ih rangirati prema kompleksnosti distribucije veza više vrsta mreža koje se pojavljuju u prirodi.
I2 - Argumentirati mišljenje prilikom odabira mjera centraliteta u analizi mreža.
I3 - Preporučiti mjere prestiža i grupiranosti u mreži.
I4 - Kritički prosuditi značajke socijalne fizike.
I5 - Argumentirati primjenu metoda socijalne fizike u poslovanju i svakodnevnom životu.
I6 - Odabrati specifične funkcionalnosti softvera korištenih tijekom vježbi i predavanja.
Obavezna literatura
Kopal, R.; Korkut, D.; Krnjašić, S. (2020): Analiza (socijalnih) mreža: praktična primjena, Zagreb, Visoko učilište Effectus

Cijena studija i načini financiranja

Cijena studija ovisi o vrsti i modelu plaćanja. Prilikom upisa (prilikom potpisa ugovora) student odabire vrstu i model plaćanja cijene studija.

Za detaljne informacije posjeti stranicu Cijena studija ili nas kontaktirajte!

Trebaš još informacija o studiju ili savjet o razvoju karijere?
Uvijek smo ti na raspolaganju.

Profesori i predavači Effectus Visokog učilišta svojim su studentima uvijek i bez iznimke na raspolaganju. Uz njih, najčešće ćeš kontaktirati s našom referadom.

Uvjeri se u pristupačnost svih zaposlenika Effectusa.