Nastavnici

blazenka.eror@hmid.hr

Predmeti

i

Financijska tržišta

mr. sc. Blaženka Eror-Matić

Viši predavač

 

Rođena 28.09.1962. u Otočcu. Godine 1985. diplomirala na Ekonomskom fakultetu u Zagrebu, smjer Financije i bankarstvo. Na istom fakultetu, 2011. godine stječe zvanje magistra ekonomskih znanosti. Tema magistarskog rada je „Financiranje rizičnim kapitalom u Republici Hrvatskoj“.

Ima položen ispit za investicijskog savjetnika i za ovlaštenog upravitelja mirovinskim fondovima.

Po završetku studija zapošljava se u u financijskom sektoru INA-e industrije nafte gdje na više različitih pozicija ostaje deset godina. Zatim prelazi u Državnu agenciju za sanaciju banaka gdje ostaje dvije godine.

Od 1998. godine zaposlena je u Hrvatskom mirovinskom investicijskom društvu d.o.o. za upravljanje alternativnim investicijskim fondovima gdje je obnašala više različitih funkcija vezanih uz analizu tržišta i ulaganje. Trenutno je na funkciji direktora direkcije praćenja usklađenosti s relevantnim propisima.