Nastavnici

cedo.maletic@gmail.com

Predmeti

i

Banke i bankarsko poslovanje

i

Menadžment banaka

mr. sc. Čedo Maletić

Predavač

Čedo Maletić je diplomirao na Ekonomskom fakultetu u Zagrebu, smjer financije i bankarstvo, a potom je na istom fakultetu i magistrirao na poslijediplomskom studiju Financijsko tržište i bankarstvo. Stručno i znanstveno se usavršavao na međunarodnim poslovnim školama, te u Federalnim rezervama (FED-u), Bank of England, Međunarodnom monetarnom fondu i Svjetskoj banci.  

 Glavni je urednik i suautor nekoliko knjiga, te autor više stručnih i znanstvenih članaka iz područja financija i bankarstva.  

 Poslovna karijera mu je u najvećem dijelu vezana uz Hrvatsku narodnu banku, gdje je obavljao različite dužnosti, a posljednja je bila dužnost viceguvernera nadležnog za bankovnu regulativu i nadzor banaka te platni promet. Nakon toga prelazi u poslovno bankarstvo gdje je u dvije poslovne banke obnašao dužnost predsjednika uprave. Trenutno je zaposlen u konzultantskoj tvrtki specijaliziranoj za poslovno i financijsko savjetovanje i ujedno je ugovorno angažiran na međunarodnom projektu reforme financijskog sustava BiH i usklađenja s EU regulatornim okvirom u području sanacije banaka. Usporedo s navedenim aktivnostima na Visokom učilištu za financije i pravo Effectus drži predavanja iz kolegija Banke i bankarsko poslovanje. 

Popis radova:

 • Zaštita potrošača kao cilj bankovne supervizije“, Međunarodni znanstveni skup – Zaštita potrošača i ulagatelja u europskom i hrvatskom pravu, Opatija, Zbornik radova, veljača 2005. 
 • The New Basel Capital Accord Proposal – Implementation in Croatia“, rad izložen na Advanced Risk Management Workshop – Assesing, Managing and Supervising Financial Risk, World Bank, Washington D.C., svibanj 2004. 
 • Evolution of Croatian Financial Sector“, rad izložen na Southeast Europe Financial Sector Conference – Expanding Financial Intermediation and Managing Risk”, Zagreb, veljača 2002. 
 • Uzroci bankovnih kriza, uloga supervizije i financijsko stanje bankarstva na koncu 1998. godine“, Zbornik radova s konferencije Nadzor Hrvatske narodne banke nad poslovanjem banaka i štedionica – Šibenik, HIBO i TEB-Poslovno savjetovanje, srpanj 1999. 
 • Uzroci bankarskih kriza i način njihova rješavanja“, rad izložen na Simpoziju Računovodstvo, revizija i financije u suvremenim gospodarskim uvjetima – Pula, Zbornik radova, HZRFD, lipanj 1999. 
 • Nadzor nad poslovanjem banaka, postupak i mjere za poboljšanje stanja u poslovanju banke“, rad izložen na savjetovanju Aktualnosti u bankarskom sustavu i financijskom poslovanju – Zagreb, Consult biro, ožujak 1999.  
 • Sustav plaćanja i reforma domaćeg platnog prometa“, rad izložen na Simpoziju Računovodstvo, revizija i financije u suvremenim gospodarskim uvjetima – Pula, Zbornik radova, HZRFD, lipanj 1998. 
 • Pravila rada Hrvatskog sustava velikih plaćanja s planom implementacije“, rad izložen na savjetovanju Smjernice transformacije domaćeg platnog prometa – Opatija, HIBO i TEB-Poslovno savjetovanje, svibanj 1998.   
 • Sustavi velikih plaćanja u realnom vremenu“, rad izložen na savjetovanju Reforma platnog prometa u Hrvatskoj – Opatija, Zbornik radova, HIBO i TEB-Poslovno savjetovanje, travanj 1997. 
 • Modernizacija sustava velikih plaćanja“, Računovodstvo i financije, br. 12, 1995. 
 • Bezgotovinski platni promet“, Računovodstvo i financije,  br. 5, 1995. 
 • Promjena u sustavu plaćanja od 1. listopada 1994. – primjena i provedba dvostrukog pokrića“, Računovodstvo i financije, br. 10, 1994. 

Suautor: 

 • Načini plaćanja i instrumenti osiguranja plaćanja“, suautor i glavni urednik, Hrvatska zajednica računovođa i financijskih djelatnika, Zagreb, 2000. 
 • Plaćanje i osiguranje plaćanja“, suautor i glavni urednik, Računovodstvo i Financije i Dopika, Zagreb, 1997. 

ISBN 953-6480-08-5 

 • Poslovanje trgovačkih društava – od registracije do likvidacije“, suautor, TEB -Poslovno savjetovanje, Zagreb, 1997. 
 • Glavni urednik Biltena o bankama, polugodišnja publikacija u izdanju Hrvatske narodne banke, od prvog broja (2001.) do 2007.