Poslovna analiza

Nastavnici Robert Kopal
Ratka Jurković
Aljoša Šestanović

Asistenti /

ECTS bodovi 6

Sati predavanja 45

Sati vježbe 45

Sati seminarske nastave 0

"

Ciljevi:

Ciljevi
Osposobiti studente za primjenu tehnika poslovne analize u CI (competitive intelligence) procesu. Razumijevanje CI procesa kao trajnog ciklusa ne samo prikupljanja nego i analize informacija iz vanjskog okruženja s ciljem prepoznavanja prijetnji i mogućnosti te pružanju podrške donošenju strateških odluka. Posebno osposobiti studente za učinkovitu primjenu poslovnih, kreativnih i strukturiranih analitičkih tehnika.
Sadržaj
1. Okruženje, pojam i definiranje poslovne/kompetitivne analize, analitički proces. 2. Analitičke pogreške i zablude. Analitički menadžment. Taksonomija analitičkih tehnika. 3. Tehnike poslovne analize 1/4. 4. Tehnike poslovne analize 2/4. 5. Tehnike poslovne analize 3/4. 6. Tehnike poslovne analize 4/4. 7. Strukturirane analitičke tehnike 1/3. 8. Strukturirane analitičke tehnike 2/3. 9. Strukturirane analitičke tehnike 3/3. 10. Tehnike kreativnog razmišljanja. 11. SNA. Primjena SNA u poslovanju. 12. Ekspertne kvantitativne analitičke tehnike 1/2. 13. Ekspertne kvantitativne analitičke tehnike 2/2. 14. Temeljni financijski pokazatelji 1/2 15. Temeljni financijski pokazatelji 2/2
Ishodi učenja
I1 - Objasniti poslovnu/kompetitivnu analizu, pojam analitičkog menadžmenta, kontekst kompetitivne analize i analitičkog menadžmenta te faze analitičkog procesa.
I2 - Primijeniti strukturirane analitičke tehnike.
I3 - Objasniti primjenu SNA (social network analysis) te ekspertnih kvantitativnih analitičkih tehnika u poslovanju.
I4 - Primijeniti poslovne analitičke tehnike.
I5 - Primijeniti kreativne analitičke tehnike.
I6 - Primijeniti temeljne financijske pokazatelje u poslovnoj analizi.
Obavezna literatura
 Kopal, R.; Korkut, D.: Analitički menadžment, Effectus,Zagreb, 2020.  Jurković, R. Interna skripta  Materijali s nastave (predavanja i vježbe)

Cijena studija i načini financiranja

Cijena studija ovisi o vrsti i modelu plaćanja. Prilikom upisa (prilikom potpisa ugovora) student odabire vrstu i model plaćanja cijene studija.

Za detaljne informacije posjeti stranicu Cijena studija ili nas kontaktirajte!

Trebaš još informacija o studiju ili savjet o razvoju karijere?
Uvijek smo ti na raspolaganju.

Profesori i predavači Effectus Visokog učilišta svojim su studentima uvijek i bez iznimke na raspolaganju. Uz njih, najčešće ćeš kontaktirati s našom referadom.

Uvjeri se u pristupačnost svih zaposlenika Effectusa.