Nastavnici

jasna.kropf@porezno-savjetovanje.com.hr

Predmeti

i

Porezno pravo i porezni postupak

Jasna Kropf, dipl. iur.

Viši predavač

Radno iskustvo:

Od 1.12.1986. do 7.4.2016. godine – Ministarstvo financija – Porezna uprava

Od 08. travnja 2016. – Javorović, Idžojtić & partneri – porezno savjetovanje.

U Poreznoj upravi od 1986. do 1994. godine – upravni savjetnik.
Nakon organiziranja porezne uprave unutar Ministarstva financija – voditelj Ispostave Zabok Područni ured Krapina (od 1994. do 2000. godine. )

Središnji ured Porezne uprave Služba za normativu – viši upravni savjetnik od 2000. do 2002. godine.
Porezna uprava Područni uredu Krapina – Načelnik Odjela za utvrđivanje poreza i doprinosa (od 2002. do 2011.)

Porezna uprava Područni uredu Krapina – Pročelnik Odjela za utvrđivanje poreza i doprinosa (od 2011. do 2014.); Imenovana u radnu skupinu za organiziranje prisilne naplate poreza koje je osnovana s ciljem prilagođavanja Hrvatskih propisa propisima Europske unije u oblasti ovrhe, i predsjednik komisije za primjenu zakona o reprogramu poreznog duga za porezne obveznike pravne i fizičke osobe te za građane.

Porezna uprava – Područni ured u Zagrebu – pročelnik (od 1.1.2015. do 25.3.2015.)

Ministarstvo financija – Porezna uprava – imenovana pomoćnikom ministra financija i ravnateljem Porezne uprave (od 26.3 2015. do 7.4.2016); Odlukom ministra imenovana u Odbor za stručno osposobljavanje i usavršavanje službenika ministarstva Financija Porezne uprave.

Pohađala više seminara i radionica od kojih su najznačajniji radionica koju su održavali stručnjaci poreznog prava iz Sjedinjenih Američkih država i radionice za izradu novih propisa (izrada Zakona o doprinosima i Zakona o porezu na promet nekretnina). U obavljanju posla redovito pripremala i sa suradnicima održavala edukacije za službenike (vezano uz primjenu poreznih propisa).

Predavač na više seminara koji su bili održani na zahtjev obrtničke ili gospodarske komore.