Međunarodna suradnja Pravnog fakulteta za privredu i pravosuđe iz Novog Sada i Effectus veleučilišta

Mogućnost uspostave poslovno akademske suradnje Pravnog fakulteta za privredu i pravosuđe iz Novog Sada i Effectus veleučilišta bio je tema razgovora održanog 3. ožujka u prostorima Effectus veleučilišta. Predstavnike Pravnog fakulteta za privredu i pravosuđe prof. dr.sc. Sanju Škorić, prodekanicu za nastavu te nastavnike prof. dr.sc. Dejana Logarušića i prof. dr.sc. Dalibora Krstinića primili su dekan Effectus veleučilištaizv.prof.dr.sc. Đuro Horvat, prodekan za nastavu i studijske programe doc.dr.sc. Aljoša Šestanović i tajnik Ivana Radman Livaja, mag.oec.

Sudionici sastanka dogovorili su prve korake buduće suradnje  – objavu članaka nastavnika u časopisima „Financije pravo“ te „Pravo teorija i praksa“, ali i na Erasmus+ programu mobilnosti. Ugovor će biti potpisan tijekom uzvratne posjete predstavnika Effectus veleučilišta novosadskom Pravnom fakultetu za privredu i pravosuđe.

 

POSTANI NAŠ STUDENT

Ispuni obrazac i kontaktirat ćemo te za više informacija
    Predajom/slanjem ove prijave dajem svoju suglasnost EFFECTUS da u njoj navedene osobne podatke prikuplja, obrađuje i pohranjuje u svrhu provedbe predmetne prijave, upisa na studij, u svrhu kontaktiranja, u svrhu sklapanja ugovora. Potvrđujem da sam prije slanja prijave upoznat/a sa svojim pravima i ostalim postupanjima u odnosu na prikupljanje, obradu, objavu i pohranu mojih osobnih podataka u predmetne svrhe, kao i sa upravljanje privolama, te da će biti zaštićeni od pristupa neovlaštenih osoba, te pohranjeni na sigurno mjesto i čuvani u skladu s uvjetima i rokovima predviđenim zakonskim propisima, aktima i odlukama EFFECTUS-a. Potvrđujem da sam upoznat/a da svoja prava i postupanja u odnosu na moje osobne podatke mogu vidjeti i na web stranici https://effectus.com.hr/politika-privatnosti/.

    PRATI NAS