Pravo zaštite tržišnog natjecanja

Nastavnici  

Asistenti 

ECTS bodovi 4

Sati predavanja 28

Sati vježbe 28

Sati seminarske nastave 0

"

Ciljevi:

Ciljevi
Cilj predmeta je da se studenti upoznaju sa svim relevantnim institutima koji se tiču tržišnog natjecanja te pravnim propisima kojima se regulira tržišno natjecanje u hrvatskom, a poglavito u EU pravnom sustavu. U konačnici studenti trebaju u konkretnim okolnostima znati primijeniti stečena znanja koja se odnose na prepoznavanje zabranjenih ponašanja na tržištu, ali i adekvatno reagirati u slučajevima kršenja i ugrožavanja njihovih prava.
Sadržaj
Slobode unutarnjeg tržišta u EU: zabrane određenih ponašanja (negativna integracija) i regulacija (pozitivna integracija), uloga sudionika tržišta (uvoznici, izvoznici, proizvođači...), države i sudova u ostvarenju tržišnih sloboda, druga tijela kojima se poduzetnici mogu obratiti Tržište i njegove granice u EU: razgraničenja tržišnih sloboda od državnih aktivnosti usluga od općeg ekonomskog interesa, državnih monopola komercijalnog karaktera; pojam javne službe kao iznimka od slobode kretanja radnika Sloboda kretanja robe u EU: novčana (carine i porezi) i nenovčana ograničenja trgovine (količinska ograničenja), prepreke (npr. propisi o izgledu proizvoda, oglašavanju, radnom vremenu trgovina...) Slobode kretanja radnika i pružanja usluga u EU: dopuštene nacionalne mjere kojima se ograničavaju sloboda kretanja radnika i pružanja usluga, kriteriji za primjenu odredaba o slobodi kretanja usluga Slobode unutarnjeg tržišta i tržišna utakmica: pojam i uloga prava tržišnog natjecanja: povijesni razvoj prava tržišnog natjecanja, međunarodni povijesni razvoj, povijesni razvoj u Republici Hrvatskoj Odnos prava tržišnog natjecanja prema srodnim pravima: Tržišno natjecanje i javna nabava, Tržišno natjecanje i zaštita potrošača, Tržišno natjecanje i nepošteno trgovanje Osnovni pojmovi prava tržišnog natjecanja: doktrina eksteritorijalne primjene zakona, pojam poduzetnika u pravu tržišnog natjecanja, pojam mjerodavnog tržišta, pojam kartela Zabranjeni sporazumi: pojam i obilježja zabranjenih sporazuma, pravilo o skupnom izuzeću, sporazumi male vrijednosti Vladajući položaj: vladajući položaj i ograničavajuća djelovanja, uvjeti zlouporabe vladajućeg položaja Koncentracije: pojam koncentracije, zabranjene koncentracije, obveza prijave i postupak ocjene dopuštenosti koncentracije Tijela za provedbu prava tržišnog natjecanja: AZTN – tijelo opće nadležnosti, posebna tijela za provedbu prava tržišnog natjecanja Državne potpore: pojam i osnovna obilježja državnih potpora, postupci dodjele državnih potpora Posebni postupci za provedbu prava tržišnog natjecanja: upravno – kazneni postupci, Linency program, građanskopravna zaštita
Ishodi učenja
I1 - Razlikovati temeljne pojmove i kategorije unutarnjeg tržišta EU
I2 - Analizirati temeljne pojmove i kategorije prava tržišnog natjecanja (konkurencije)
I3 - Analizirati temeljne pojmove zaštite od sklapanja zabranjenih sporazuma poduzetnika,
I4 - Opisati mehanizme sprječavanja zlouporabe vladajućeg položaja poduzetnika na tržištu te mehanizme kontrole koncentracije poduzetnika
I5 - Analizirati sadržaj i obilježja, pravila i propisa o državnim potporama prema pravnoj stečevini EU
I6 - Interpretirati ovlasti tržišnih regulatora i drugih tijela u postupku provedbe prava tržišnog natjecanja
Obavezna literatura
Ćapeta, Tamara, Rodin, Siniša: Osnove prava Europske unije na temelju Lisabonskog sporazuma, Narodne novine, Zagreb, 2010. – poglavlje III. Osnove unutarnjeg tržišta EU Cerovac, Mladen, "Novi Zakon o zaštiti tržišnog natjecanja", Hrvatska pravna revija 9(2009) 10: str. 38-49. Butorac-Malnar Vlatka, Petrović Siniša, "Novo pravno uređenje tržišnog natjecanja", Zbornik 48. susreta pravnika: Opatija, 12.-14. svibnja 2010.. - Zagreb (2010); str. 101-143 Liszt, Marijana, "Pravno uređenje državnih potpora u RH", Pravo u gospodarstvu (2004) 4: 260-290.

Cijena studija i načini financiranja

Cijena studija ovisi o vrsti i modelu plaćanja. Prilikom upisa (prilikom potpisa ugovora) student odabire vrstu i model plaćanja cijene studija.

Za detaljne informacije posjeti stranicu Cijena studija ili nas kontaktirajte!

Trebaš još informacija o studiju ili savjet o razvoju karijere?
Uvijek smo ti na raspolaganju.

Profesori i predavači Effectus Visokog učilišta svojim su studentima uvijek i bez iznimke na raspolaganju. Uz njih, najčešće ćeš kontaktirati s našom referadom.

Uvjeri se u pristupačnost svih zaposlenika Effectusa.