Teorija igara

Nastavnici Robert Kopal
Mirko Talajić

Asistenti /

ECTS bodovi 7

Sati predavanja 28

Sati vježbe 28

Sati seminarske nastave 0

"

Ciljevi:

Ciljevi
Iz očekivanih ishoda učenja predmeta Teorija igara proizlazi da su isti usmjereni na osposobljavanje studenata za rješavanje poslovnih problema pomoću praktično primjenjivih alata i metoda teorije igara Kroz ovaj predmet studenti stječu potrebna znanja za upoznavanje sa svim segmentima teorije igara, stječu vještine prepoznavanja klasifikacije igara, vještine rješavanja različitih problema nesigurnosti u igrama, te, što je najvažnije, sposobnost praktično primijeniti alate teorije igara povlačeći strateške poteze kao i praktično primijjeniti metode teorije igara u poslovanju gospodarskih subjekata. Brojne situacije u kojima sudjeluju igrači na području upravljanja zahtijevaju strateški način razmišljanja i primjenu / analizu dostupnih informacija kako bi igrači bili u stanju osmisliti najbolji plan za ostvarenje određenih ciljeva.
Sadržaj
Raščlamba segmenata teorije igara. Terminologija strukture igara. Klasifikacija igara. Simultane igre s čistim strategijama. Simultane igre s mješovitim strategijama. Sekvencijalne igre. Nesigurnost i informacije. Strateški potezi. Evolucijska teorija igara. Aukcije. Praktična primjena teorije igara u poslovanju: odabrani primjeri.
Ishodi učenja
I1 - Raščlaniti segmente teorije igara i klasificirati igre.
I2 - Rješavati probleme simultanih igara s čistim i mješovitim strategijma.
I3 - Rješavati probleme sekvencijalnih igara.
I4 - Demonstrirati rješavanje različitih problema nesigurnosti u igrama.
I5 - Primijeniti strateške poteze.
I6 - Praktično primijeniti metode igara u poslovanju.
Obavezna literatura
Kopal, R.; Korkut, D.: Uvod u Teoriju igara – visokoškolski udžbenik, drugo nepromijenjeno izdanje, EFFECTUS – visoka škola za financije i pravo, Zagreb, 2014.

Cijena studija i načini financiranja

Cijena studija ovisi o vrsti i modelu plaćanja. Prilikom upisa (prilikom potpisa ugovora) student odabire vrstu i model plaćanja cijene studija.

Za detaljne informacije posjeti stranicu Cijena studija ili nas kontaktirajte!

Trebaš još informacija o studiju ili savjet o razvoju karijere?
Uvijek smo ti na raspolaganju.

Profesori i predavači Effectus Visokog učilišta svojim su studentima uvijek i bez iznimke na raspolaganju. Uz njih, najčešće ćeš kontaktirati s našom referadom.

Uvjeri se u pristupačnost svih zaposlenika Effectusa.